Fagartikkel

Fangstreguleringer, driftsmønster og råstoffkvalitet

Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk Sjømat, p. 54–55, 2011

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0807-1551
Elektronisk: 1890-9418

Open Access: none