Publisert 2018

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-562-0

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Elde, Silje

Serier : Nofima rapportserie 24/2018

År : 2018

Forskningsområder

Kvalitet og målemetoder

Forvaltning og rammevilkår

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

For å belyse avviket som oppstår mellom landinger, konsum og handel av torsk, har vi kombinert en sammen-stillingsanalyse med en studie av regelverk og et dybdeintervju med en bedrift. Feil i datakilder, feil i metoden som benyttes ved sammenstillingen samt ulovligheter er mulige årsaker til avviket avdekkes. Tilnærmingen er nyttig for å identifisere feilkilder og uregelmessigheter, men den tallfester ikke et eventuelt ulovlig fiske. Det trengs mer detaljert informasjon om hvor mye ulike feilkilder, som omregningsfaktorer og lagerhold, faktisk påvirker analysen. Informasjonshull som mangel på en registrering av faktisk anvendelse i landingsstatikken og ingen offentlig registrering av innenlands konsum, bør tettes for å få en bedre analyse.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen