Publisert 2019

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-586-6

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne; Vang, Birthe

Serier : Nofima rapportserie 9/2019

År : 2019

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Marin ingrediensindustri er en betegnelse som benyttes på bedrifter som produserer ingredienser eller ferdigvarer basert på marint restråstoff. I Norge består denne industrien av rundt 61 bedrifter. Industrien er preget av et stort mangfold og det er store forskjeller mellom bedriftene når det gjelder faktorer som råstoffkilde, eierskap, størrelse og marked. Det er også store forskjeller i hvilke verdier som skapes og lønnsomhet i selskapene. Resultatet viser en polarisering, hvor noen gjør det veldig bra og andre veldig dårlig. Det ser ikke ut til å skyldes råstoffkilde, alder, størrelse eller marked, men heller bedriftsinterne årsaker. Det har vært flere perioder med interesse for verdiene som kan skapes av alt annet enn hovedproduktet i sjømat-industrien. Denne studien bygger opp om tidligere konklusjoner om at det kreves mer ressurser til å etablere kunnskap om markedet. Videre er struktur knyttet til råstoff fortsatt en stor utfordring for mange.

Kontaktpersoner: