Publisert 2021

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-692-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Vang, Birthe; Lian, Kjersti; Berntssen, Marc HG; Ørnsrud, Robin; Sele, Veronika; Solstad, Silje Gjerp; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne; Steinsholm, Silje; Aas, Turid Synnøve; Kokkali, Maria Eleni; Carvajal, Ana Karina; Dragøy, Ragnhild

Serier : Nofima rapportserie 29/2021

År : 2021

Forskningsområder

Bioprosessering

Forvaltning og rammevilkår

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Regjeringen har i flere meldinger uttalt at det skal legges til rette for økt verdiskaping i sjømatnæringen. Et bidrag inn mot dette er utvikling innen sirkulær bioøkonomi og innføring av en mer bærekraftig produksjon og økt utnyttelse av råstoff. Det er en økonomisk, etisk og miljømessig gevinst i å utnytte de marine ressursene i havet bedre, og det skal settes som mål at mest mulig av råstoffet skal følge "mat først"-prinsippet, og deretter brukes til høyest mulig verdi, f.eks. til fôr – både produksjons- og kjæledyrfôr. Denne rapporten er utarbeidet av Nofima i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Norges sjømatråd og SINTEF Ocean, med innspill fra næringsaktører, etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Oppgaven fra NFD var å identifisere hvilke hinder næringsaktørene opplever knyttet til utnyttelse av restråstoff, biprodukter og nye arter som kan redusere verdiskapingen i sjømatnæringen. Rapporten gir en oversikt over gjeldende regelverk for bruk av nye arter, restråstoff og biprodukter til humant konsum, fôr etc., markeds- og regulatoriske hindre som kan begrense næringsutviklingen, eksempler på sertifiserings- og merkeordninger, samt grenseverdier for fremmedstoffer i fôr, fôrprodukter og matprodukter.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen