Fagartikkel

Ordning til besvær

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk Sjømat, p. 22–24, 2016

Utgave: 6

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0807-1551
Elektronisk: 1890-9418

Open Access: none