Nofima rapportserie

Journalføring og digitale løsninger i klippfisknæringen – en kartlegging av funksjonalitet – Faglig sluttrapport

Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Robertsen, Karine

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 30/2017

Antall sider: 24

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-528-6

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Se kapittel 1