Publisert 2021

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-667-2

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Rognså, Guro Helgesdotter; Ueland, Øydis; Lindberg, Diana; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Alm, Siril; Iversen, Stian Gjerstad; Rosnes, Jan Thomas; Rud, Ida; Varela-Tomasco, Paula

Serier : Nofima rapportserie 3/2021

År : 2021

Forskningsområder

Kosthold og helse

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Dette er sluttrapporten for VårMat-satsingen i Nofima - en intern strategisk satsing på persontilpassing av mat, som har gått i perioden 2018 til 2020. Målet for satsingen var å samordne, videreutvikle og øke Nofimas samlede kunnskap om persontilpassing av mat, og gjøre Nofima til en foretrukket kompetanseleverandør og samarbeidspartner for beslutningstagere, organisasjoner og matindustri i Norge og internasjonalt innen feltet. Persontilpassing av mat har etablert seg som et viktig forskningsfelt internasjonalt, og også som en stor mattrend de senere årene, noe som gjør kompetansefeltet høyaktuelt. Deler av norsk matbransje har historisk hatt et tradisjonelt fokus, men internasjonalt ser man nå raske og store endringer i forbrukerpreferanser og matproduksjon, noe som øker viktigheten av og etterspørselen etter tidsrelevant kunnskap. Satsingen har hatt god måloppnåelse for perioden. VårMat har ført til tettere samarbeid på tvers av prosjekter, divisjoner og lokaliteter i Nofima. Aktiviteter innen persontilpassing av mat har i tillegg hatt ringvirkninger og ført til økt samarbeid i andre prosjekter. På kort tid har satsingen vært involvert i mange prosjekter og søknader (se avsnitt 3.2.5). Nofimas samlede kunnskap innen persontilpassing av mat i Nofima er dessuten synliggjort eksternt gjennom økt kommunikasjonsvirksomhet i perioden 2018–2020. En oppsummering gir 29 vitenskapelige artikler (under utarbeiding eller publisert), 29 vitenskapelige postere og foredrag, 39 andre presentasjoner og minst 74 populærvitenskapelige artikler og medieoppslag, samt mye direkte næringslivskontakt. I tillegg kan 1 BSc-, 13 MSc- og 3 doktorgradsstudenter knyttes til VårMat-satsingen. Satsingen har allerede etter kort tid vist seg økonomisk og faglig vellykket da det i 2020 ble innvilget to JPI-prosjekter til Nofima med de ypperste europeiske fagmiljøene. Disse prosjektene har en økonomisk ramme til Nofima på 5,5 mill over tre år, og Nofima er koordinator på det ene prosjektet. Nofimas satsing på persontilpasset mat har vært grunnleggende for at prosjektene har fått den faglige tyngden som kreves for å få innvilget slike prosjekter. Arbeidsgruppen anbefaler at Nofima opprettholder sin tverrfaglige satsing på området persontilpasset mat. Dette vil sikre kontinuitet, videreføring og utvikling innen aktivitetene rundt persontilpassing av mat, med mål om å befeste Nofimas sterke rolle innen persontilpasset mat i Norge og i Europa.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen