I denne satsingen vil vi jobbe for bedre og mer tilgjengelig persontilpasset mat.
I denne satsingen vil vi jobbe for bedre og mer tilgjengelig persontilpasset mat. Foto: wavebreakmedia/Shutterstock.com

VårMat

 Markedsforskning    Prosessteknologi    Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Vi vil at alle skal kunne spise god og sunn mat – uansett hvilken situasjon man er i.

Tidspunkt:1. januar 2018 – 1. januar 2021
Finansiering: Nofima
Kontaktperson
Portrettbilde av Helge Bergslien
Helge Bergslien

Spesialrådgiver
Tlf.: +47 450 15 280
helge.bergslien@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Øydis Ueland
Øydis Ueland

Seniorforsker
Tlf.: +47 996 07 621
oydis.ueland@nofima.no

Hva er riktig mat for deg?

Vi trenger flere tilpassede matprodukter.

VårMat er en strategisk satsing for persontilpasset mat og gastronomi ved Nofima. Satsingen går fra 2018-2021 med opsjon på forlengelse i tre år.

Hva som er riktig mat å spise, er individuelt. De fleste voksne kan selv justere hva de spiser, og sørge for at de får nok sunn og variert kost. Men noen har behov for mat med ekstra høyt innhold av enkelte næringsstoffer. Andre trenger mat som ikke inneholder for mye sukker, salt eller stoffer som kan utløse allergireaksjoner eller gi ubehag. Felles for alle er at mat har betydning for livskvaliteten vår. Kan vi få mer mat som passer for den enkelte, vil vi kunne øke matgleden og bedre ernæringen og helsesituasjonen for flere.  Rett mat til rett person vil kunne virke forebyggende på sykdom, og på den måten også være god samfunnsøkonomi.

Derfor mener vi i Nofima at vi trenger flere tilpassede matprodukter.

I denne forskningssatsingen legger vi særlig vekt på temaene forbrukerinnsikt, prosessering og råvarer. Mer om det lengre ned – men først, litt bakgrunn:

Behovet for tilpasset mat øker

Forbrukere har et økt fokus på næringsinnhold, sunnhet, kvalitet og smak. Dette øker behovet for tilpassing av mat til ulike forbrukergrupper i ulike livsfaser.  Myndighetene er også sterkt opptatt av god folkehelse gjennom et langt liv.  Med god helse vil flere av oss kunne opprettholde god funksjonsevne lenger og dermed kunne klare oss selv også i høy alder. Personer som trener mye har behov for mat som gjør treningseffekten optimal.  Ved graviditet, og under barns oppvekst, etterspørres produkter som er tilpasset livsfasene.

Redusert appetitt og matlyst hos eldre kan forklares ut fra fysiologiske, helsemessige og sosiale endringer.  Andelen eldre i befolkningen øker, mens utvalget av tilpasset mat i butikkene er tynt, eller mangler helt.  Det ligger et stort markedspotensial i å kunne tilby appetittvekkende, ernæringsriktige produkter.  Slike produkter vil kunne bidra til å forebygge feil- og underernæring.

Overvekt er en stor helsemessig utfordring, som kan møtes med tilpassede mat- og måltidsløsninger. En stor del av befolkningen opplever også at allergier og intoleranse for matvarer gir særskilte utfordringer, og behov for tilpasset mat.

Matvaner er også statussymboler, og etterspørselen etter spesialiserte produkter øker også blant folk som ikke har helsemessige begrensninger for å kunne spise vanlig mat.

For å kunne innfri forbrukernes ønsker og behov, er det også nødvendig å utvikle nye distribusjonskanaler sammen med nye mat- og måltidstjenester.

Alt dette er tema det forskes på ved flere forskningsmiljø i verden.  Nofima deltar i denne forskningen gjennom flere samarbeidsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Om VårMat-satsingen

VårMat er en strategisk satsing ved Nofima der vi samler og skaffer kunnskap om ulike aspekter ved persontilpassing av mat.  Vi har et solid, tverrfaglig lag av forskere med lang erfaring og kompetanse på ulike deler av matproduksjonen. Gjennom samlinger, deltakelse på internasjonale konferanser og møter etablerer vi samarbeid og utveksler kunnskap.

I VårMat har vi  valgt å fokusere på ulike forbrukergrupper (som for eksempel barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne), og deres behov for tilpasset mat.  Et klart mål er å bidra med kunnskap til næringsutvikling for samarbeidende bedrifter.

Hovedtemaene våre er:

Forbrukerinnsikt

Å forstå forbrukerens behov og preferanser er avgjørende for å kunne utvikle tilpassede produkter. Like viktig er det å forstå hvordan ulike produkter og spisesituasjoner påvirker forbrukerens matlyst og appetitt. Hvordan påvirkes våre spisevaner, appetitt og matinntak i ulike livsfaser? Hvilke produkter og måltidsløsninger vil være optimale i de ulike livsfasene?

Prosessering

Fremstilling av gode matløsninger som skal kunne distribueres og eventuelt lagres krever en sikkerhet for at maten er trygg når den skal spises.  Prosessering av mat ved hjelp av ulike metoder bidrar til trygg mat. Imidlertid vil spesialtilpassing av mat gjerne kreve endringer i produktsammensetning, konsistens, porsjonsstørrelser eller produktets utseende. Slike endringer kan utfordre eksisterende prosesser, og vi trenger ny kunnskap for å finne optimale løsninger.

Råvarer

Et økende fokus på total utnytting av råvarer har gitt oss ny kunnskap om restråstoff som kilde til gode næringsstoffer. Gjennom flere prosjekter har vi i Nofima styrket vår kunnskap om restråstoff som proteinkilde. Flere forbrukergrupper har økt behov for proteiner gjennom kosten. En utfordring blir da å identifisere hvilke proteiner som egner seg til ulike produkter og hvordan disse kan inngå i nye produkter og nye prosesser.

 

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter