I denne satsingen vil vi jobbe for bedre og mer tilgjengelig persontilpasset mat.
I denne satsingen vil vi jobbe for bedre og mer tilgjengelig persontilpasset mat. Foto: wavebreakmedia/Shutterstock.com

VårMat

 Markedsforskning    Prosessteknologi    Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Vi vil at alle skal kunne spise god og sunn mat – uansett hvilken situasjon man er i.

Tidspunkt:1. januar 2018 – 1. januar 2021
Finansiering:Nofima
Kontaktperson
Portrettbilde av Helge Bergslien
Helge Bergslien

Spesialrådgiver
Tlf.: +47 450 15 280
helge.bergslien@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Øydis Ueland
Øydis Ueland

Seniorforsker
Tlf.: +47 996 07 621
oydis.ueland@nofima.no

Hva er riktig mat for deg?

Vi trenger flere tilpassede matprodukter.

VårMat er en strategisk satsing for persontilpasset mat og gastronomi ved Nofima. Satsingen går fra 2018-2021 med opsjon på forlengelse i tre år.

Hva som er riktig mat å spise, er individuelt. De fleste voksne kan selv justere hva de spiser, og sørge for at de får nok sunn og variert kost. Men noen har behov for mat med ekstra høyt innhold av enkelte næringsstoffer. Andre trenger mat som ikke inneholder for mye sukker, salt eller stoffer som kan utløse allergireaksjoner eller gi ubehag. Felles for alle er at mat har betydning for livskvaliteten vår. Kan vi få mer mat som passer for den enkelte, vil vi kunne øke matgleden og bedre ernæringen og helsesituasjonen for flere.  Rett mat til rett person vil kunne virke forebyggende på sykdom, og på den måten også være god samfunnsøkonomi.

Derfor mener vi i Nofima at vi trenger flere tilpassede matprodukter.

Behovet for tilpasset mat øker

Forbrukere har et økt fokus på næringsinnhold, sunnhet, kvalitet og smak. Dette øker behovet for tilpassing av mat til ulike forbrukergrupper i ulike livsfaser.  Personer som trener mye har behov for mat som gjør treningseffekten optimal.  Ved graviditet, og under barns oppvekst, etterspørres produkter som er tilpasset livsfasene.

Redusert appetitt og matlyst hos eldre kan forklares ut fra fysiologiske, helsemessige og sosiale endringer.  Andelen eldre i befolkningen øker, mens utvalget av tilpasset mat i butikkene er tynt, eller mangler helt.  Det ligger et stort markedspotensial i å kunne tilby appetittvekkende, ernæringsriktige produkter.  Slike produkter vil kunne bidra til å forebygge feil- og underernæring.

Overvekt er en stor helsemessig utfordring, som kan møtes med tilpassede mat- og måltidsløsninger. En stor del av befolkningen opplever også at allergier og intoleranse for matvarer gir særskilte utfordringer, og behov for tilpasset mat.

Matvaner er også statussymboler, og etterspørselen etter spesialiserte produkter øker også blant folk som ikke har helsemessige begrensninger for å kunne spise vanlig mat.

For å kunne innfri forbrukernes ønsker og behov, er det også nødvendig å utvikle nye distribusjonskanaler sammen med nye mat- og måltidstjenester.

Sterkt forskerlag

Vi har satt sammen et solid, tverrfaglig lag av forskere med lang erfaring og kompetanse på ulike deler av matproduksjonen. Flere områder ved forskningen på persontilpasset mat er mangelfullt dekket, og dette vil vi gjøre noe med.

I satsingen VårMat vil vi koordinere og styrke forskningen som allerede pågår i forskningsprosjekter, og bruke vår kunnskap i etableringen av nye prosjekter. Vi vil styrke vårt tverrfaglige nettverk og sørge for en enda bedre forståelse for sammenhengen mellom behovene i markedet, og kunnskapen om blant annet råstoff, produksjonsprosesser, emballasje, produkt og sensorikk.  Ikke minst vil vi i denne satsingen trekke inn gastronomisk kunnskap, både når det gjelder produkt, prosess og matopplevelse.

I tillegg til vår brede forskerkompetanse har vi vårt sensoriske panel, laboratorier og annen infrastruktur som raskt setter oss i stand til å utforske et bredt spekter av problemstillinger og muligheter innen persontilpasset mat.

Strategi

En tett dialog med industripartnere er viktig, og i tråd med industriens behov for kunnskap skal vi gjøre faglige tematiske prioriteringer. Satsingen skal styrke Nofimas kompetanse innen fagområdet persontilpasset mat på en måte som gjør oss attraktive som samarbeidspartner for industri og FoU internasjonalt.

Vi ønsker å utvikle dette fagområdet, og vil legge vekt på å dele kunnskapen med både forskere og matprodusenter, slik at den kommer til nytte i form av flere tilpassede matprodukter på markedet.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter