Hovedmålet i MycoSafeBread er å optimalisere brødprodukter som er skreddersydd for små barn, med et absolutt minimum av soppgiften DON, samtidig som vi oppfyller anbefalingene for fiber og næringssammensetning.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jul 2020

Slutt

30. jun 2023

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Veterinærinstituttet

Prosjektleder(e):

Ida Rud

Andre deltakere:

Anne Rieder

Bakgrunn

Kornbaserte produkter utgjør en stor del av det norske kostholdet, men korn er ofte forurenset med soppgifter (mykotoksiner) som deoxynivalenol (DON).

Det gjennomsnittlige forbruket av kornbasert mat hos småbarn er omtrent fem ganger høyere enn for voksne. Nasjonale helseanbefalinger om å øke inntaket av fullkorn på grunn av det høye innholdet av kostfibre, skaper større utfordringer med soppgifter fordi giftene vanligvis finnes i ytre deler av kornet (kli). Vitenskapskomiteen for mat og miljø har anslått at små barn står i særskilt fare for å overskride de anbefalte grensene for DON.

Dette gjør vi

MycoSafeBread skal utvikle og styrke kompetanse innen kornbearbeidingsteknologier, produktdesign og innovasjon, og utforske kombinasjoner av tradisjonelle og nye prosesseringsteknologier.

Ulike prosesseringsteknologier vil bli brukt til å skille kornkomponenter, behandle DON-forurensede fraksjoner for å redusere innholdet, og rekombinere kornfraksjoner for å produsere brød med enda lavere nivåer av soppgift. Alle trinn vil bli overvåket med en multimetode for kjemisk analyse av DON og andre soppgifter.

Resultatene fra prosjektet vil bidra til å opprettholde matsikkerhet og ernæringsanbefalinger, samt forbrukernes tillit og økt verdi i kornproduksjonskjeden.  

Publikasjoner