Gå til hovedinnhold

Målet er å kartlegge hvordan den digitale modenheten til barn i alderen 9–16 år påvirker deres oppførsel når de bruker digitale plattformer, og hvilke langsiktige effekter bruken av disse teknologiene har på barns trivsel.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. feb 2020

Slutt

31. aug 2024

Finansiert av

EU - Horisont 2020

Samarbeid

Aarhus Universitet (koordinator), University of Vienna, FU Berlin, IE Business School (Spania), Nofima, Athens University of Economics and Business, University of Amsterdam, Trinity College Dublin, University Hospital Bonn, IBM I Danmark, Agora Partner (Israel) og Vitagora (Frankrike).

Et av verktøyene som skal utvikles er en digital modenhetsindeks, kalt Digital Youth Maturity Index (DYMI) som vil gjøre det mulig både å forstå og klassifisere barns digitale modenhet. Vi planlegger også å utvikle et løsnings- og anbefalingsprogram som kan brukes både av foreldre, skoler og politikere.

Nofimas rolle

Nofima vil bidra med innovasjonskunnskap og kompetanse innen barneforskning. En av våre aktiviteter vil være å evaluere gyldigheten av den digitale modenhetsindeksen utviklet i prosjektet. I tillegg har vi ansvar for å undersøke gjensidig påvirkning mellom barnas digitale modenhet og barnas matvaner.

Flere fakta om DIGYMATEX

  • DIGYMATEX er et tverrfaglig EU-finansiert prosjekt, og vil pågå i 4 ½ år.
  • Totalt deltar tolv partnere fra ti land: Danmark, Tyskland, Østerrike, Spania, Norge, Hellas, Nederland, Irland, Israel og Frankrike.
  • Prosjektet faller under EU utlysing DT-TRANSFORMATIONS-07-2019 The impact of technological transformations on children and youth.
  • Tildelingen på 3,45 millioner euro er fra EUs Horisont 2020 Forsknings- og innovasjonsprogram i EU under tilskuddsavtale nr. 870578.
  • Prosjektet koordineres av Aarhus Universitet.