Målet er å kartlegge hvordan den digitale modenheten til barn i alderen 9–16 år påvirker deres oppførsel når de bruker digitale plattformer, og hvilke langsiktige effekter bruken av disse teknologiene har på barns trivsel.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. feb 2020

Slutt

31. aug 2024

Finansiert av

EU - Horisont 2020

Samarbeid

Aarhus Universitet (koordinator), University of Vienna, FU Berlin, IE Business School (Spania), Nofima, Athens University of Economics and Business, University of Amsterdam, Trinity College Dublin, University Hospital Bonn, IBM I Danmark, Agora Partner (Israel) og Vitagora (Frankrike).

Resultater

Oppdatering mai 2023

Høsten 2022 gjennomførte prosjektgruppen ved Nofima en studie av mulige sammenhenger mellom unges digitale modenhet og deres matvaner i digitale kontekster. Med god hjelp fra to barneskoler og en ungdomsskole, rekrutterte forskerne 162 unge deltakere til å svare på et spørreskjema om skjermbruk, spill og sosiale medier, digital modenhet, spisevaner med og uten skjerm, samt eksponering for matinnhold på nett.

Videre intervjuet forskerne 32 av de samme deltakerne om deres opplevelser og refleksjoner rundt de samme temaene.

Resultatene viser til flere sammenhenger mellom digital modenhet og matvaner, blant annet tilknyttet selvregulering. Resultatene viser også at barn og ungdom ofte kombinerer et mellommåltid med skjermbruk, samtidig som de fleste prioriterer det sosiale under familiemiddager og måltider med venner.

Den første abstrakten er allerede akseptert og skal presenteres ved Pangborn Sensory Science Symposium, august 2023, mens abstrakten til den planlagte vitenskapelige artikkelen er sendt til tidsskriftet “Children & Society”. Resultatene skal også legges frem i en populærvitenskapelig artikkel.

Våren 2023 tok prosjektgruppen i tillegg initiativ til en nasjonal survey med over 400 unge respondenter, og deres foresatte. Formålet med denne er å validere en norsk versjon av «the Digital Maturity Inventory”. 

Et av verktøyene som skal utvikles er en digital modenhetsindeks, kalt Digital Youth Maturity Index (DIMI) som vil gjøre det mulig både å forstå og klassifisere barns digitale modenhet. Vi planlegger også å utvikle et løsnings- og anbefalingsprogram som kan brukes både av foreldre, skoler og politikere.

Nofimas rolle

Nofima vil bidra med innovasjonskunnskap og kompetanse innen barneforskning. En av våre aktiviteter vil være å evaluere gyldigheten av den digitale modenhetsindeksen utviklet i prosjektet. I tillegg har vi ansvar for å undersøke gjensidig påvirkning mellom barnas digitale modenhet og barnas matvaner.

Fakta og oppdateringer fra DIGYMATEX

Fakta

  • DIGYMATEX er et tverrfaglig EU-finansiert prosjekt, og vil pågå i 4 ½ år.
  • Totalt deltar tolv partnere fra ti land: Danmark, Tyskland, Østerrike, Spania, Norge, Hellas, Nederland, Irland, Israel og Frankrike.
  • Prosjektet faller under EU utlysing DT-TRANSFORMATIONS-07-2019 The impact of technological transformations on children and youth.
  • Tildelingen på 3,45 millioner euro er fra EUs Horisont 2020 Forsknings- og innovasjonsprogram i EU under tilskuddsavtale nr. 870578.
  • Prosjektet koordineres av Aarhus Universitet.

Se film om DIGYMATEX

Flere filmer fra prosjektet finner du på YouTube.

Publikasjoner