I det nystartede prosjektet DIGYMATEX vil Nofima bidra med innovasjonskunnskap og kompetanse på barn- og matforskning. Vi har blant annet ansvar for å undersøke gjensidig påvirkning mellom barnas digitale modenhet og barnas matvaner. Foto/cc: DIGYMATEX

DIGYMATEX

Forskere kartlegger digital modenhet

 Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Målet med EU-prosjektet DIGYMATEX er å kartlegge hvordan den digitale modenheten til barn i alderen 9–16 år påvirker deres oppførsel, når de bruker digitale plattformer, og hvilke langsiktige effekter bruken av disse teknologiene har på barns trivsel.

Tidspunkt:1. februar 2020 – 31. august 2024
Finansiering: EUs Horisont 2020 Forsknings- og innovasjonsprogram i EU under tilskuddsavtale nr. 870578.
Samarbeid:Aarhus Universitet (koordinator), University of Vienna, FU Berlin, IE Business School (Spania), Nofima, Athens University of Economics and Business, University of Amsterdam, Trinity College Dublin, University Hospital Bonn, IBM I Danmark, Agora Partner (Israel) og Vitagora (Frankrike).
Kontaktperson
Portrettbilde av Antje Gonera
Antje Gonera

Seniorforsker
Tlf.: +47 400 75 077
antje.gonera@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Valérie Lengard Almli
Valérie Lengard Almli

Seniorforsker
Tlf.: +47 911 66 405
valerie.lengard@nofima.no

Et av verktøyene som skal utvikles er en digital modenhetsindeks, kalt Digital Youth Maturity Index (DYMI) som vil gjøre det mulig både å forstå og klassifisere barns digitale modenhet.

Forskerne planlegger også å utvikle et løsnings- og anbefalingsprogram som kan brukes både av foreldre, skoler og politikere.

Prosjektet er tildelt 3,45 mill. euro.

Nofimas rolle

Nofima vil bidra med innovasjonskunnskap og kompetanse innen barneforskning.

– En av våre aktiviteter vil være å evaluere gyldigheten av den digitale modenhetsindeksen utviklet i prosjektet, sier seniorforsker Antje Gonera.

– I tillegg har vi ansvar for å undersøke gjensidig påvirkning mellom barnas digitale modenhet og barnas matvaner, skyter seniorforsker Valérie Almli inn.

Fakta om DIGYMATEX

DIGYMATEX er et tverrfaglig EU-finansiert prosjekt, og vil pågå i 4 ½ år. Totalt deltar tolv partnere fra ti land. De ti landene er Danmark, Tyskland, Østerrike, Spania, Norge, Hellas, Nederland, Irland, Israel og Frankrike. Prosjektet faller under EU utlysing DT-TRANSFORMATIONS-07-2019 The impact of technological transformations on children and youth. Tildelingen på 3,45 millioner euro er fra EUs Horisont 2020 Forsknings- og innovasjonsprogram i EU under tilskuddsavtale nr. 870578. Prosjektet koordineres av Aarhus Universitet.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter