Vitenskapelig artikkel

Increasing Openness in Industry-Academia Collaboration through Co-creation and experience-based Working

Prexl, Katja-Maria; Gonera, Antje

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: California Management Review, 2021

Utgiver: Sage Publications

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0008-1256
Elektronisk: 2162-8564

Open Access: none