Spesialtilpasset mat anrettes med erfarne kokkehender.
Spesialtilpasset mat anrettes med erfarne kokkehender. Med riktig mat kan hjelpebehovet bli mindre og på sikt vil dette kunne gi økonomisk gevinst. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Matlyst

Tilpassede matprodukter som dekker måltidsdøgnet for hjemmeboende seniorer

 Mat og helse    Prosessteknologi    Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Prosjektet skal utvikle innovative produkter og løsninger for å gjøre det lettere for eldre å oppnå et riktig kosthold. For å få dette til trengs forbrukerinnsikt om målgruppen og en kartlegging av de ulike næringsstoffer i relevante produkter/prototyper.

Tidspunkt:1. april 2017 – 31. mars 2020
Finansiering:Norges forskningsråd og deltakende bedrifter
Samarbeid:Tine (Prosjektleder), Fjordland, Norgesmøllene, Nortura, NMBU, Måltidets hus, SESAM
Kontaktperson
Portrettbilde av Øydis Ueland
Øydis Ueland

Seniorforsker
Tlf.: +47 996 07 621
oydis.ueland@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Jan Thomas Rosnes
Jan Thomas Rosnes

Seniorforsker
Tlf.: +47 901 72 816
thomas.rosnes@nofima.no

Basert på kunnskap om preferanser, ernæringsanbefalinger og om kostholdsrelaterte aldringsprosesser, vil Matlyst skaffe ny og nødvendig innsikt om hjemmeboende eldres daglige liv, ønsker, behov og utfordringer slik at bedre måltidsløsninger gjennom et måltidsdøgn kan utarbeides. I Matlyst er vi spesielt opptatt av forebyggingsaspektet for å kunne optimalisere mulighetene for en god helse i alderdommen. Kunnskap om hvilke faktorer som er med på å påvirke matvalg og matvaner hos aktive eldre er derfor grunnleggende for å fremme en sunn og aktiv aldring som kan gi god helse i alderdommen. Dette vil gi grunnlag for utvikling av produkter og løsninger som kan motivere og tilrettelegge for sunnere kosthold og frisk alderdom og bidra til utvikling av treffsikre innovasjoner i norsk matindustri.

I prosjektet skal vi gjøre en omfattende survey for å kartlegge aldersbetingede forhold knyttet til mat, matvaner og matrelatert adferd hos hjemmeboende eldre. Innsiktene fra surveyen skal ligge til grunn for dyperegående forbrukerundersøkelser som skal se hvordan endrede fysiske og psykiske forhold påvirker matrelatert adferd og aksept for mat. Innsiktene vil være retningsgivende for utvikling av prototyper for tilpassede produkter i industrien. Prosjektet er lagt opp slik at bedriftene vil samarbeide om prototyp/konseptutvikling som skal ivareta ernæringsbehovene hos hjemmeboende eldre gjennom et måltidsdøgn. En viktig faktor knyttet til utvikling av nye produkter er å ta hensyn til og teste ut hvordan endret fordøyelse påvirker næringsopptaket. Utvikling av en hurtigmetode for å teste hvordan nye produkter og prosesser påvirker fordøyelsen vil være et viktig hjelpemiddel for industrien.

I prosjektet har formidlings- og kommunikasjonsaktivitetene en svært sentral rolle siden temaet måltidsdøgn krever en helhetlig tilnærming og så mange ulike aktører er involvert. Nye tilnærmingsmåter til formidling og kunnskapsoverføring vil bli implementert og testet.

Prosjektets mål

Prosjektet skal utvikle innovative produkter og løsninger for å gjøre det lettere for eldre å oppnå et riktig kosthold gjennom følgende delmål:

Delmål 1: Fremskaffe ny og nødvendig forbrukerinnsikt om den aktuelle målgruppen

Delmål 2: Kartlegge konsistens og biotilgjengelighet av ulike næringsstoffer i relevante produkter/prototyper

Delmål 3: Utvikle produkter/prototyper i en åpen innovasjonsprosess basert på innsikter fra delmål 1 og 2

Delmål 4: Formidle og evaluere resultater

Les mer om:

Relatert innhold