Prosjektet skal utvikle innovative produkter og løsninger for å gjøre det lettere for eldre å oppnå et riktig kosthold. For å få dette til trengs forbrukerinnsikt om målgruppen og en kartlegging av de ulike næringsstoffer i relevante produkter eller prototyper.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. apr 2017

Slutt

31. mar 2020

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Tine (Prosjektleder), Fjordland, Norgesmøllene, Nortura, NMBU, SESAM

Basert på kunnskap om preferanser, ernæringsanbefalinger og om kostholdsrelaterte aldringsprosesser, vil Matlyst skaffe ny og nødvendig innsikt om hjemmeboende eldres daglige liv, ønsker, behov og utfordringer slik at bedre måltidsløsninger gjennom et måltidsdøgn kan utarbeides.

I Matlyst er vi spesielt opptatt av forebyggingsaspektet for å kunne optimalisere mulighetene for en god helse i alderdommen. Kunnskap om hvilke faktorer som er med på å påvirke matvalg og matvaner hos aktive eldre er derfor grunnleggende for å fremme en sunn og aktiv aldring som kan gi god helse i alderdommen. Dette vil gi grunnlag for utvikling av produkter og løsninger som kan motivere og tilrettelegge for sunnere kosthold og frisk alderdom og bidra til utvikling av treffsikre innovasjoner i norsk matindustri.

I prosjektet har vi gjennomført omfattende forbrukerundersøkelser med aktive hjemmeboende eldre over 67 år for å kartlegge aldersbetingede forhold knyttet til mat, matvaner og matrelatert adferd i denne gruppen. Innsiktene fra undersøkelsene er retningsgivende for utvikling av prototyper for tilpassede produkter i industrien.

Prosjektet var lagt opp slik at bedriftene samarbeidet om prototyp/konseptutvikling som skulle ivareta ernæringsbehovene hos hjemmeboende eldre gjennom et måltidsdøgn.

En viktig faktor knyttet til utvikling av nye produkter er å ta hensyn til og teste ut hvordan endret fordøyelse påvirker næringsopptaket. Utvikling av en hurtigmetode for å teste hvordan nye produkter og prosesser påvirker fordøyelsen vil være et viktig hjelpemiddel for industrien.

To prototyper er utviklet og testet både sensorisk, med eldre forbrukere og i fordøyelsesmodell for eldre. Resultatene fra disse forsøkene har gitt viktig informasjon til prosjektet, og erfaringene brukes for å videreutvikle og teste et nytt konsept.

I prosjektet har formidlings- og kommunikasjonsaktivitetene en svært sentral rolle siden temaet måltidsdøgn krever en helhetlig tilnærming og så mange ulike aktører er involvert.

Prosjektet har vært presentert i mange sammenhenger både faglige, for brukere og myndigheter. Nye tilnærmingsmåter til formidling og kunnskapsoverføring er under uttesting.

Relevant informasjon om prosjektet og tematikken mat og eldre finnes på www.matlyst.org

Prosjektets mål

Prosjektet skal utvikle innovative produkter og løsninger for å gjøre det lettere for eldre å oppnå et riktig kosthold gjennom følgende delmål:

Delmål 1: Fremskaffe ny og nødvendig forbrukerinnsikt om den aktuelle målgruppen

Delmål 2: Kartlegge konsistens og biotilgjengelighet av ulike næringsstoffer i relevante produkter/prototyper

Delmål 3: Utvikle produkter/prototyper i en åpen innovasjonsprosess basert på innsikter fra delmål 1 og 2

Delmål 4: Formidle og evaluere resultater

Publikasjoner