Gå til hovedinnhold

Publisert 2021

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-702-0

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Grimsby, Sveinung; Gonera, Antje; Ueland, Øydis

Serier : Nofima rapportserie 39/2021

År : 2021

Forskningsområder

Trender

Markedsstudier

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Plantebaserte produkter og kosthold blir oppfattet som bærekraftig. Bærekraft og plantemat kan sees på som
innovasjonsdrivere, og vi viser til hvordan oppmerksomheten rundt disse begrepene har økt de siste fem årene.
Mye kan tyde på at FNs introduksjon av de 17 bærekraftsmålene har ytterligere styrket fokus på bærekraft, på
samme måten som Eat Lancet-rapporten har satt utviklingen av plantebasert mat på agendaen. Det er behov
for mer innsikt om det grønne skiftet innenfor de ulike matsektorene, matkategoriene og mataktørene i Norge.
Nofima har sett på omsetning og systemiske innovasjonsmønstre i samarbeid med Flesland
markedsinformasjoner i perioden 2016 til 2020.
Utviklingen viser en sterk økning i produksjon og salg av plantebaserte produkter. Dette gjelder innenfor både
kjøtterstattere, plantebasert ferdigmat og ikke minst innen plantedrikker. Videre har utviklingen av nye
plantebaserte produkter vært rask og gitt forbrukerne flere valg, slik at kun to av de ti mest solgte
kjøtterstatterne i 2016 er blant de ti mest solgte i 2020. Alle kategorier plantebaserte produkter har hatt en
sterk vekst, bortsett fra produkter til storhusholdning i 2020 som fikk en stopp i salgsutviklingen grunnet
pandemien med stengte kantiner og restauranter. Imidlertid er andelen norske, plantebaserte produkter lav.
Plantematkategoriene kan med få unntak vise til utenlandske tilvirkere dominert av soyabaserte produkter.
Det er ønskelig med flere norske produkter inn i dette sterkt voksende markedet.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen