Hovedmålet til dette prosjektet var å stimulere til nyskaping i norsk mat- og drikkevareindustrien.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2013

Slutt

31. des 2016

Finansiert av

FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

Prosjektleder(e):

Antje Gonera

Møte utfordringer, forbedre metodikk og utforske nye arenaer. Mat- og drikkevareindustrien skårer lavt på FoU-investeringer og innovasjonsevne.

Hovedmålet med dette prosjektet er å stimulere til nyskaping i norsk mat- og drikkevareindustrien. Dette vil bli gjort ved å undersøke nye innovasjonsmetoder og ved å implementere og teste ut arenaer for åpen innovasjon.

I tillegg til å utvikle nye og forbedrede innovasjonsteknikker og arenaer, tar prosjektet sikte på å generere en bedre forståelse av hvordan interaksjon med forbrukere kan føre til nye muligheter, og hvordan utfordringer, som dagligvarehandelens egne merkevarer, skal møtes. Fordi norsk matbransje kjennetegnes av mange små og mellomstore regionale bedrifter legger vi spesielt vekt på å nå frem til disse.

Tredelt prosjekt

Prosjektet er delt inn i tre arbeidspakker:

Matinnovasjon og forbrukere

Det faktum at maten skal inn i kroppen gjør forbrukerne mer skeptisk til nye matvarer enn til andre nye produkter. Dermed er det avgjørende at nye matprodukter tilbyr meningsfulle fordeler sammenliknet med dagens produkter. For å forstå forbrukerne oppfatning og aksept av nye matprodukter er det nødvendig med en forbrukersentrert innovasjonsprosess. Vi vil blant annet se på hvordan vi, ved hjelp av sosiale medier, kan skape engasjement for matinnovasjon. Et annet tema av interesse, er effekten av å inkludere designkompetanse i utviklingsprosessen. Ved å visualisere abstrakte ideer blir svarene fra forbrukerne mer treffsikre.

Innovasjonsmetodikk

En av utfordringene for matnæringens innovasjonskraft er den sterke produktorientering som fortsatt eksisterer. Å appellere til et udifferensiert massemarked er ikke nok til å lykkes i dagens marked. For å kunne levere vellykkede matinnovasjoner må næringen forstå individuelle forbrukere og i hvilken sammenheng de lever. Læring er en viktig del av innovasjon.

«Design Thinking» er en læringsmetode som tar hensyn til empati og innsikt, og der metoder som observasjon og hurtig-prototyping brukes. Vi vil utvikle metoden ytterligere slik at den tar hensyn til matbransjens spesielle behov. Vi vil blant annet utforske teknikker for hurtiglæring, å stille oss spørsmål som:

  • Hvordan det å akselerere læringsprosessen påvirker utfallet av innovasjonsprosessen?
  • Hvordan kan rask konsepttesting og/eller bruk av prototyper redusere tiden til markedet?

Innovasjonsarenaer

Det faktum at flertallet av norske matprodusenter er små og mellomstore bedrifter, må tas med i betraktningen. Innovasjonsprosesser i små og mellomstore bedrifter er gjerne drevet av kunder, leverandører og innen-nettverk eller klynger. Disse er forskjellige fra innovasjonsprosesser i store bedrifter.

I prosjektet ønsker vi å kartlegge hvordan innovasjonsarenaer for små og mellomstore bedrifter best kan organiseres.

Publikasjoner