Det overordnede målet til prosjektet er medarbeiderutveksling og samarbeid for å bidra til brobygging mellom forskning og industri.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2019

Slutt

30. jun 2024

Finansiert av

EU - Horisont 2020

Prosjektleder(e):

Antje Gonera

Andre deltakere:

Laura Carraresi

Prosjektet har som mål å utforske mekanismer, slik som interessentengasjement og samskapingsprosesser, for å fremme utvikling og innføring av innovasjoner som ivaretar nåværende og fremtidige samfunnsbehov.

Oppdatering

Prosjekter er basert på medarbeiderutveksling for å erverve og overføre kunnskap. Utlån av medarbeidere har blitt stoppet på grunn av pandemien og vil starte igjen i januar 2022. En bok om prosjektet ble publisert i 2021.

Bakgrunn

En rekke mekanismer − som interessentengasjement og samskapingsprosesser − kan bidra til å skape rammebetingelser for å fremme utvikling og innføring av nyheter som ivaretar nåværende og fremtidige samfunnsbehov, men som er vanskelige å innføre på grunn av kløften mellom forskning og industri, forskjeller i kunnskapsgrunnlag og nettverksutfordringer. 

Prosjektet tar for seg spørsmålet om kunnskapservervelse  og -overføring mellom forsknings- og industridomenet i fire spesifikke samtidige miljøer (dvs. FinTech, Industry 4.0, CleanTech og FoodTech ).

Mål 

Gjennom perioder med utlån av medarbeidere søker prosjektet å utstyre forskere og praktikere med anvendbar kunnskap for å støtte deres forsknings- og innovasjonsreiser. 

Dette vil fremme overføring av kunnskap, samarbeid mellom universiteter og industri og, mer generelt, at åpen innovasjon blir tatt i bruk i større grad.  

Slik jobber vi

Dette er en utvekslingsprogram for ansatte. Forskere kan besøke industrien og praktikere fra industrien kan besøke universiteter og/eller forskningsinstitusjoner. Den enkelte forsker kan utnytte sin egen kompetanse ved å velge en passende institusjon for utveksling, og samtidig utforske og tilegne seg ny kunnskap som er nyttig for egen forskning. 

Publikasjoner