Publisert 2020

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-640-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Nykamp, Hilde; Gonera, Antje

Serier : Nofima rapportserie 24/2020

År : 2020

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Bærekraft blir viktigere og viktigere for forbrukere, for bedrifter og for myndighetene. Denne rapporten studerer bærekraft og hvordan bærekraft er en driver for innovasjon i matbransjen. Vi søker å oppklare hva vi mener med begreper som matsystem og bærekraft, og hvordan disse henger sammen. Videre belyser vi aktuelle teoretiske perspektiver som bidrar til å forstå systemisk endring mot et grønt skifte. Til slutt rapporterer vi en del foreløpige resultater og gjennomgår hvordan store aktører i Norsk matbransje definerer og jobber med bærekraft og innovasjon. Rapporten er et utgangspunkt for videre forskning på tema.

Kontaktpersoner: