Publisert 2020

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-647-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Nilsson, Astrid; Gonera, Antje

Serier : Nofima rapportserie 30/2020

År : 2020

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Dagens eldre har større forventninger til livskvalitet enn tidligere generasjoner. Det å ha en aktiv og sunn aldring vil ikke bli mindre viktig for morgendagens eldre. Aldringsprosessen fører til endringer som påvirker kostholdet og matinntaket. For å møte disse utfordringene kreves det samarbeid mellom forsknings- og innovasjonsdisipliner. Å forstå eldres motivasjon for valg av mat og sosial setting er essensielt for et sunt kosthold. Det vil derfor være viktig å involvere den eldre i å skape sin egen fremtid. Målet med denne studien har vært å identifisere hvilke behov som må dekkes for å sikre at eldre har en sunn og aktiv alderdom slik at de kan få bo hjemme så lenge som mulig. Vi har brukt "Design-thinking" (DT) som verktøykasse for å kunne avdekke barrierer og finne løsninger for både de eldre og samfunnets utfordringer. Våre funn viser at det er vanskelig for eldre å forutsi sin egen fremtid. Sosiale nettverk, det å velge hva man selv ønsker å spise og å ha samtaler med andre mennesker er det viktigste for eldre. De er mest redd for ensomhet og det å ikke klare å håndtere sin egen hverdag. Vi beskriver her fem fremtidsbilder som kan brukes som utgangspunkt for videre innovasjonsarbeid.

Kontaktpersoner: