Nofima rapportserie

Mathverdagen for den hjemmeboende eldre i 2030 - En brukersentrert tilnærming for å skape et mulighetsrom

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Nilsson, Astrid; Gonera, Antje

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 30/2020

Antall sider: 58

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-647-4

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Dagens eldre har større forventninger til livskvalitet enn tidligere generasjoner. Det å ha en aktiv og sunn aldring vil ikke bli mindre viktig for morgendagens eldre. Aldringsprosessen fører til endringer som påvirker kostholdet og matinntaket. For å møte disse utfordringene kreves det samarbeid mellom forsknings- og innovasjonsdisipliner. Å forstå eldres motivasjon for valg av mat og sosial setting er essensielt for et sunt kosthold. Det vil derfor være viktig å involvere den eldre i å skape sin egen fremtid. Målet med denne studien har vært å identifisere hvilke behov som må dekkes for å sikre at eldre har en sunn og aktiv alderdom slik at de kan få bo hjemme så lenge som mulig. Vi har brukt "Design-thinking" (DT) som verktøykasse for å kunne avdekke barrierer og finne løsninger for både de eldre og samfunnets utfordringer. Våre funn viser at det er vanskelig for eldre å forutsi sin egen fremtid. Sosiale nettverk, det å velge hva man selv ønsker å spise og å ha samtaler med andre mennesker er det viktigste for eldre. De er mest redd for ensomhet og det å ikke klare å håndtere sin egen hverdag. Vi beskriver her fem fremtidsbilder som kan brukes som utgangspunkt for videre innovasjonsarbeid.