Publisert 2020

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-628-3

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Prexl, Katja-Maria; Gonera, Antje

Serier : Nofima rapportserie 12/2020

År : 2020

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

FoodProFuture (FPF) er et forskningsprosjekt med mål om å øke innovativ, sunn og bærekraftig utnyttelse av plantebaserte proteiner i fremtidige matvarer i Norge og fungerer som en katalysator og initiativtaker for industriell utnyttelse av kunnskap, modellprodukter, teknologier og bærekraftighetsmetoder. Gjennom å ut¬vikle forskjellige fremtidsscenarier utfordrer vi eksisterende tankemønstre og antagelser om hva som er mulig samt øker nysgjerrighet og kreativitet. De fire FPF-scenariene beskriver ulike mulige utviklingsretninger for matsystemet frem til 2040 og illustrerer følgende fire mulige scenariospørsmål: “Hva om vi gikk tom for mat?”; “Hva hvis vi lagde klimapositiv mat?”; “Hva hvis vi lar teknologien fikse maten?” og “Hva om vi ble mat rolle-modeller?”. Scenarialtilnærmingen er en mulighet ikke bare å forberede seg på endring, redusere usikkerhet og sammen utvikle innovasjonsideer og konsepter, men også for å akselerere skiftet mot mer bærekraftige og lønnsomme plantebaserte matvarer produsert i Norge. Vi tilbyr et verktøy som gjør det mulig for aktører i matsystemet å vise og diskutere alternative fremtider. Vi anbefaler å bruke scenariene for å vurdere of fornye validitet, robusthet og fremtidsrettethet av eksiterende strategier mot et mer bærekraftig matsystem i Norge og for å avdekke nye ideer for innovasjon.

Kontaktpersoner: