Jeg er ansatt som seniorforsker i Nofima. Jeg arbeider her innen områdene fôr- og næringsmiddelteknologi, fysisk, kjemisk og reologisk karakterisering av ingredienser relatert til ekstrudering, utvikling av nye fôringredienser og fôrkonsepter, prosessoptimalisering og utnyttelse av restråstoff. Jeg er utdannet sivilingeniør innen kjemiteknikk fra forhenværende Norges Tekniske Høgskole (NTNU) og har en doktorgrad fra Universitetet i Bergen, Kjemisk institutt. Jeg har tidligere arbeidet i prosessutviklingsavdelingen til TORO, Rieber & Søn ASA innen utvikling av marine pulvere og ekstrakter. Jeg har også arbeidet som forsker ved Sildolje -og Sildemelindustriens Forskningsinstitutt (SSF) og som senior prosess ingeniør ved KVÆRNER Installasjon a.s.

+47 950 35 304

+47 55 11 21 68

E-post

Bergen

Ernæring og fôrteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin