Sist oppdatert

Les på engelsk

I Nofima utvikler vi nyskapende teknologi for å produsere muskelproteiner til mat på en ny og miljøvennlig måte, ved hjelp av bioreaktorer i stedet for tradisjonelle husdyr.

Vi forsker også på å finne og bruke hittil uutnyttede råvarer til mat, slik som lavtrofiske marine ressurser – de små organismene i havet.

I havet finner vi også tang og tare, som med utvikling av kunnskap kan gi bærekraftig verdiskaping.

I tillegg undersøker vi hvordan vi kan erstatte miljøbelastende råvarer med andre råvarer, og likevel produsere like god eller enda bedre mat.

Senter for forskningsdrevet innovasjon

Sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) utnevnes av Norges forskningsråd. Sentrene skal utvikle kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping 

Senteret Harvest skal utvikle kunnskap og teknologi for ansvarlig høsting og foredling av lavtrofiske marine ressurser, og slik bidra til en bærekraftig og lønnsom vekst i norsk biomarin industri.

Les mer

Relaterte temasider