Jeg er ansatt som forskningstekniker med fôrproduksjon/fôrutvikling som fagfelt. Mine arbeidsområder er bestilling, mottak og registrering av fôrråvarer. Videre fôrblandinger og ekstrudering av fôr til fisk og marine arter. Og diverse analyser som brukes til vurdering av pelletkvalitet. Jeg jobber også med forsøksdyr som inngår i fordøyelig protein-analyser. Vi er 4 personer som inngår i vaktturnus på forsøksdyrene. Jeg har yrkesskoleutdannelse innen kjemiprosess grunnfag og kjemilaborant VK1 med fagbrev i laboratoriefag. Jeg har lang erfaring fra FOU-laboratorie, pilotfabrikk og feltforsøk i samarbeid med forskere. Videre har jeg jobbet på kjemisk og mikrobiologisk laboratorie med akkrediterte analyser.

+47 402 88 842

+47 55 11 21 67

E-post

Bergen

Fôrteknologisenteret

Cristin Se publikasjoner i Cristin