I dette prosjektet arbeider vi med en total sirkulær-økonomisk tilnærming for å evaluere potensialet til to forskjellige arter røde makroalger, Furcellaria lumbricalis og Schizymenia jonssonii.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. nov 2021

Slutt

31. okt 2024

Finansiert av

Blue Bio Cofund via NFR

Røde makroalger kan brukes til mat, helsekost, dyrefor, gjødsel og kosmetikk. I dette prosjektet er ekstrahering av fargestoffet fykoerytrin av spesiell interesse.

BlueBio Cofund ønsket å støtte prosjekter som fokuserer på transport av bioressurser fra høsting til (for)behandling, spesielt med tanke på logistikk, konservering og transport.

Partnere

I tillegg til Nofima som leder prosjektet deltar det enheter fra fem land. To er små eller mellomstore bedrifter som er produsenter av rødalger; Vetik (Estland) og Hyndla (Island). Aarhus Universitet arbeider med alternative protein-kilder og naturlige fargestoffer i mat. Riga Technical University (Latvia) har ekspertise innen «Life Cycle Assessment” (LCA) og bærekraftig evaluering av tang og tare som grunnlag for bioraffineri. University of Santiago de Compostela Biogroup (Spania) mottar ikke finansiering og har en støtte-funksjon i dette prosjektet. De har også flere års erfaring innen LCA og skal gi råd om effekten prosjektet har på miljøet.

Hva Nofima gjør

Nofimas rolle er å være med på å utvikle bedre miljøvennlige protokoller for å utvinne verdikomponenter fra makroalgene. I tillegg til fykoerytrin inneholder de store mengder proteiner, karrageenan, lipider og biostimulanter.

I Stavanger tester vi flere typer forbehandlinger av makroalgene for å se hvilke effekter de har for kvalitet og utbytte av verdikomponentene. Rester etter ekstraksjon skal undersøkes videre i forsøk som biostimulant for planter.