Jeg arbeider ved avdeling for Marin Bioteknologi.

Vi utvikler prosesser for maksimal utnyttelse av alle typer marine råvarer. Sjøvekster som tang og tare (også kalt makroalger) er allerede en verdifull ressurs for Norge. Mitt fokusområde er å se etter nye miljøvennlige prosesser for å utvinne verdifulle komponenter som fucoidan, polyfenoler, proteiner, mineraler, carrageenan, lipider etc fra viltvoksende tang og tare arter.

Vår gruppe samarbeider med forskningsgrupper og bedrifter fra Norge, Estland, Island, Danmark, Latvia, Nederalnd, Skottland, Østerrike og Spania.

Sammen med flere ledende europeisk makroalge-dyrkere, arbeider vi også med systemer for å dyrke røde makroalger i tanker.

+47 402 20 365

+47 77 62 92 38

E-post

Tromsø

Marin bioteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin