Jeg er forsker på avdeling Sjømatindustri ved Nofima, Tromsø, og har jobbet her siden 2014. Mine forskningsområder er knyttet mot prosessering, filetproduksjon, holdbarhet og kvalitetsvurdering av fisk og fiskeprodukter, samt fangstbasert akvakultur. Jeg er utdannet fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole (2014) med mastergrad i Sjømatvitenskap. I 2018 fullførte jeg mitt doktorgradsarbeid i naturvitenskap med tema «Live-storage of wild mature cod (Gadus morhua L.) without feed supply. Effects on biological and quality properties». Målet med doktorgradsarbeidet mitt var å øke kunnskap og forståelse av hvordan lang tids levendelagring påvirker vill torsk og produkter laget fra slik fisk. I tillegg til utdannelsen har jeg flere års praktisk erfaring fra hvitfiskindustri i Norge. For tiden jobber jeg med flere prosjekter, som er knyttet mot bærekraftig utnyttelse av rensefisk (rognkjeks), sammenheng mellom fangst, fiskens kvalitet og pris, netthandel av sjømat.

+47 917 21 791

+47 77 62 92 15

E-post

Tromsø

Sjømatindustri

Cristin Se publikasjoner i Cristin