Jeg jobber hovedsakelig med marin bioprospektering hvor mitt arbeidsområde er isolering av bioaktive molekyler ved hjelp av forskjellige kromatografiske metoder. Jeg er også involvert i prosjekter hvor man prøver å få økt utnyttelse av restråstoffer fra fiskeindustrien og havbruksnæringen. Har i slike prosjekter jobbet med fiskegelatin og protein hydrolysater. Jeg er Cand. Scient i biokjemi fra Universitetet i Tromsø.

+47 901 99 572

+47 77 62 92 18

E-post

Tromsø

Marin bioteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin