Det primære målet for prosjektet å bidra til å trekke matsystemet i en mer bærekraftig retning ved å utvikle ettertraktede plantebaserte produkter, fortrinnsvis basert på norske råvarer.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

30. apr 2021

Slutt

31. mai 2025

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Prosjektet ledes av Nofima. Følgende bedrifter deltar: Lantmännen Cerealia, AM Nutrition, Norgesmøllene, Hoff SA, Mills AS og FlowFood. I tillegg til Nofima deltar følgende universitet og forskningsinstitutt: NMBU, NIBIO, NORSUS, Technical University of Denmark (DTU) , Potsdam Institute for Climate Impact Research Germany (PIK), Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, Lisboa (iBET) og University of food technologies Plovdiv, Bulgaria.

Om prosjektet

Et skift mot økt bruk av plantebasert mat har positive effekter både på helsen og miljøet. For faktisk å oppnå dette er det et stort behov for å finne og utvikle nye, helseriktige og attraktive plantebaserte produkter. I prosjektet vil vi hovedsakelig basere oss på belgfrukter og korn som kan dyrkes i Skandinavia?

For å bevare nasjonal matsikkerhet og konkurransekraft i norsk landbrukssektor og matindustri er det behov for mer kunnskap om hvilke planter som egner seg både for dyrking og for prosessering til plantebaserte kjøtterstattere.

Hovedhensikten med dette prosjektet er å utvikle og tilby grønn teknologi for plantebasert mat i Norge. En betydelig andel av råvarene skal være norske og nordiske slik at industrien kan skape attraktive og helseriktige produkter med lave miljøavtrykk.

Skal se på alt råstoff

Videre vil prosjektet se på full utnyttelse av proteinkildene, som innebærer hele råstoffet, inkludert ulike sidestrømmer. Belgfrukter (erter og åkerbønner) sammen med korn (havre og bygg) er realistiske kandidater for bruk som proteinkilder i kjøtterstattere. Belgfrukter er en kilde til høykvalitetsprotein. I tillegg inneholder de flere andre ulike komponenter som det er viktig å ta hensyn til ved valg av prosesseringsløsninger. Det gjelder komponenter som blant annet polysakkarider, fett, polyfenoler og antinæringsstoffer.

Bønder og rådgivere vil tjene på å forstå hvilke varianter de bør dyrke, basert både på kvalitetsparametere for egnethet til prosessering og funksjonalitet i sluttproduktet. Dette må kobles opp mot mulige dyrkingsarealer.

Prosjektets bidrag 

Prosjektet vil bidra til å:

  • skape merverdi for produsenter i den norske matverdikjeden
  • øke produksjonen av aktuelle planteråvarer
  • utvikle produksjon av sunne og attraktive plantebaserte produkter og måltider
  • skape forståelse for hvordan man skal komme videre fra økonomiske og sosiale flaskehalser for økt produksjon og salg
  • forbedre kommunikasjonen av vitenskapelige resultater og kunnskap til industrien, dagligvarekjedene, myndigheter og forbrukere.

Organisering og arbeidspakker

Denne figuren beskriver aktivitetene i prosjektet.

Arbeidspakke 1: Råmaterialer og kvalitetsvurdering av ingredienser

Utvikle metoder for å bestemme de viktigste kvalitetsparameterne for selve råvarene, preprosesserte- og ferdige produkter.  Arbeidspakken ledes av Nofima ved Svein Halvor Knutsen.

Arbeidspakke 2: Grønn matteknologi med vekt på ingredienser

Implementere grønn teknologi for produksjon av attraktive plantebaserte proteinrike ingredienser basert på belgfrukter og korn. Arbeidspakken ledes av Nofima ved Stefan Sahlström

Arbeidspakke 3: Nye og forbedrede produkter

I nært samarbeid med arbeidspakke 1 og 2 vil vi identifisere nye og attraktive prototyper og produkter som kan skreddersys til sunne og bærekraftige kjøtterstatningsløsninger. Arbeidspakken ledes av Nofima ved Catia Carmo.

Arbeidspakke 4: Ekstra verdier av sidestrømmer og fraksjoner

Utvikle metoder for å ta ut spesifikke karbohydrater for tilpasset bruk som ingredienser i mat, fermenteringsmedium og annet. Arbeidspakken ledes av Bjørge Westereng ved NMBU.

Arbeidspakke 5 – Dyrkingspotensiale og muligheter for avlinger produsert i Norge

Kartlegge potensialet for å øke produksjonen av planteprotein fra erter og åkerbønner, og undersøke hvordan man kan oppnå tilstrekkelig volum og kvalitet. Resultatene vil bli tatt videre i arbeidspakke 6 for der man analyserer lønnsomheten for norskproduserte planteprodukter og hvordan dette påvirker selvforsyningen. Arbeidspakken ledes av NMBU/Nofima ved Anne Kjersti Uhlen,

Arbeidspakke 6 – Økonomiske, sosiale og miljømessige bærekraftige fordeler med plantebasert mat

Evaluere økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft ved å bruke norskproduserte planteprodukter, studert i arbeidspakke 5 Vi vil studere ferske, uprosesserte og prosesserte planteprodukter, og inkludere sidestrømmer. Arbeidspakken ledes av Nibio ved Anna Milford.

Arbeidspakke 7 – Formidling og kommunikasjon av resultater

Tilrettelegge for et aktivt og effektivt konsortium og kommunisere nøkkelfunn til følgende målgrupper:

  • Forskningsmiljøer
  • Aktuelle næringsmiddelbedrifter
  • Aktuelle råvareprodusenter
  • Forbrukere
  • Myndigheter.

Arbeidspakken ledes av Sveinung Grimsby ved Nofima.

Arbeidspakke 8: Prosjektledelse

Ledes av Nofima ved Svein Halvor Knutsen.

Film: Det du trenger for å lage proteinrike planteprodukter

Denne animasjonsfilmen viser deg utstyret du trenger for å lage plantebaserte kjøttalternativ.

Nofima har utstyret og kunnskapen som trengs.

Publikasjoner