Relatert innhold

  • Andre publikasjoner

Thomas har 21 andre publikasjoner i Cristin:

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; 2017: Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien – Driftsåret 2014

Nyrud, Thomas; 2017: Hva betyr valutaendring for tørrfisksektoren?

Nyrud, Thomas; 2017: Hva betyr valutaendringer for klippfisksektoren?

Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; 2017: Ringvirkningsanalyse fiskeri & havbruk - et studie av LSG sin verdikjede

Nyrud, Thomas; 2017: Fisheries in the north of Norway – direct and indirect effects on employment and economic activity in coastal communities

Nyrud, Thomas; 2017: Sterk eller svak krone – hva så

Nyrud, Thomas; 2017: Valutaeffekter i sjømatindustrien

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Valutaeffekter i norsk sjømatindustri

Kvalvik, Ingrid; Elvestad, Christel; Nyrud, Thomas; 2016: Markedsadgang for laks – En vurdering av frihandelsavtalers betydning

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent; 2016: Fisken og folket

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Exchange rates and performance measures – The case of the Norwegian seafood industry

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Valuta og prestasjonsmål i den norske sjømatindustrien

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Valutaeffekter i norsk sjømatindustri». Styringsgruppemøte i forskningsprogrammet «Økt lønnsomhet i Torskesektoren

Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Effects of exchange rate fluctuations on performance measures in the Norwegian seafood industry

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Valutaeffekter i norsk sjømatindustri

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Valutakurs og konkurransekraft til norsk sjømat

Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; 2016: Fisken og havet del 3

Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; 2016: Ringvirkningsanalyse i Nergård AS

Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2016: Lavere kronekurs er godt nytt

Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; 2015: God eller dårlig lønnsomhet i norsk fiskeindustri?