Relatert innhold

  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Thomas har 20 andre publikasjoner i Cristin:

Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Henriksen, Edgar; Sebulonsen, Tom; 2018: Ringvirkningsanalyse Troms - Leverandøranalyse

Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; 2018: Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms

Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; 2018: Regulering og kvalitet i fiske etter hyse – Faglig sluttrapport

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Strukturering i fiskeflåten - Drivkrefter og konsekvenser

Misund, Bård; Martens, Søren; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Kontraktsmarked i førstehåndsomsetningen av fisk. Faglig sluttrapport

Misund, Bård; Martens, Søren; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Kontraktsmarked i førstehåndsomsetningen av fisk

Nyrud, Thomas; 2018: Summen av en fiskekake

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land – Faglig sluttrapport

Nyrud, Thomas; 2018: Valutaeffekter i sjømatindustrien – 2017 og første halvår 2018

Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; 2018: Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien – Driftsåret 2015

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; 2017: Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien – Driftsåret 2014

Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Henriksen, Edgar; 2017: Ringvirkningsanalyse Troms - Fiskeri

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Valutaeffekter i norsk sjømatindustri

Kvalvik, Ingrid; Elvestad, Christel; Nyrud, Thomas; 2016: Markedsadgang for laks – En vurdering av frihandelsavtalers betydning

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent; 2016: Fisken og folket

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Valuta og prestasjonsmål i den norske sjømatindustrien

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Valutaeffekter i norsk sjømatindustri

Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2016: Lavere kronekurs er godt nytt