Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Thomas Nyrud

Jeg jobber ved avdeling for Næringsøkonomi i Tromsø, noe jeg har gjort siden 2015. Jeg er utdannet samfunnsøkonom, med en mastergrad fra UiT. Mine forskningsområder inkluderer analyser av struktur, lønnsomhet, verdiskaping, sysselsetting og konkurransekraft i fiskeindustrien, i tillegg til ringvirkningsanalyser for hele verdikjeden. De siste årene har jeg også jobbet mye med effekten av valutasvingninger på sjømatnæringen. Ved siden av analysebiten har jeg delansvar for oppdatering og vedlikehold av Nofimas mange databaser over sjømatnæringen.

Thomas Nyrud har 24 publikasjoner ved Nofima:

Ringvirkninger av norsk tørrfisk- og saltfisknæring - En analyse med data for 2018, Faglig sluttrapport

Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Nyrud, Thomas; Erraia, Jonas; Fjose, Sveinung

2020

Kvantum foran kvalitet

Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas

2019

Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land – Faglig sluttrapport

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent

2018

Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent

2018

Kontraktsmarked i førstehåndsomsetningen av fisk

Misund, Bård; Martens, Søren; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent

2018

Strukturering i fiskeflåten - Drivkrefter og konsekvenser

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent

2018

Ringvirkningsanalyse Troms - Leverandøranalyse

Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Henriksen, Edgar; Sebulonsen, Tom

2018

Ringvirkningsanalyse Troms - Fiskeri

Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Henriksen, Edgar

2017

Valutaeffekter i norsk sjømatindustri

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge

Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari Dreyer, Bent (ed.)

2016

Valuta og prestasjonsmål i den norske sjømatindustrien

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent

2016

Fisken og folket

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent

2016

Valutaeffekter i norsk sjømatindustri

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent

2016