Relatert innhold

  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Thomas har 54 andre publikasjoner i Cristin:

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2019: Utviklingen i kystflåten med dagens kvotesystem – effekter av strukturpolitikken

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; 2019: Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien – Driftsårene 2016 og 2017

Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Henriksen, Edgar; Sebulonsen, Tom; 2018: Ringvirkningsanalyse Troms - Leverandøranalyse

Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; 2018: Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms

Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; 2018: Regulering og kvalitet i fiske etter hyse – Faglig sluttrapport

Nyrud, Thomas; 2018: Sjømatnæringens verdiskaping og ringvirkninger

Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; Henriksen, Edgar; Sebulonsen, Tom; 2018: Ringvirkninger sjømat i Troms fylke

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Strukturering i fiskeflåten - Drivkrefter og konsekvenser

Misund, Bård; Martens, Søren; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Kontraktsmarked i førstehåndsomsetningen av fisk. Faglig sluttrapport

Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; 2018: Regulering og kvalitet i fiske etter hyse

Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; Henriksen, Edgar; 2018: Sjømatnæringen i et samfunnsperspektiv

Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; Henriksen, Edgar; Sebulonsen, Tom; 2018: Ringvirkninger sjømat Troms fylke (havbruk - flåte - fiskeindustri)

Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; Henriksen, Edgar; Sebulonsen, Tom; 2018: Ringvirkninger sjømat i Troms fylke

Misund, Bård; Martens, Søren; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Kontraktsmarked i førstehåndsomsetningen av fisk

Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; 2018: Havbruk - ringvirkninger og forvaltning

Nyrud, Thomas; 2018: Summen av en fiskekake

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser

Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; Misund, Bård; 2018: Establishing future contracts in the Norwegian fish trade

Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; Misund, Bård; 2018: Kontraktsmarked i førstehåndsomsetningen av villfisk – Muligheter og barrierer

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land – Faglig sluttrapport

Nyrud, Thomas; 2018: Valutaeffekter i sjømatindustrien – 2017 og første halvår 2018

Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; 2018: Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien – Driftsåret 2015

Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas; 2018: Strukturering i fiskeflåten

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas; 2018: Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Utviklingen i kystflåten med dagens kvotesystem – effekter av strukturpolitikken

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas; 2018: Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas; 2018: Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas; 2018: Struktur og sånn: hvem er vinneren?

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; 2017: Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien – Driftsåret 2014

Nyrud, Thomas; 2017: Hva betyr valutaendring for tørrfisksektoren?

Nyrud, Thomas; 2017: Hva betyr valutaendringer for klippfisksektoren?

Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; 2017: Ringvirkningsanalyse fiskeri & havbruk - et studie av LSG sin verdikjede

Nyrud, Thomas; 2017: Fisheries in the north of Norway – direct and indirect effects on employment and economic activity in coastal communities

Nyrud, Thomas; 2017: Sterk eller svak krone – hva så

Nyrud, Thomas; 2017: Valutaeffekter i sjømatindustrien

Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Henriksen, Edgar; 2017: Ringvirkningsanalyse Troms - Fiskeri

Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Henriksen, Edgar; 2017: Fiskeri - ringvirkninger i Troms fylke

Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; Henriksen, Edgar; 2017: Ringvirkninger av fiskeri- og havbruksnæringen

Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; Henriksen, Edgar; 2017: Ringvirkninger av sjømatnæringen

Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; Henriksen, Edgar; Sebulonsen, Tom; 2017: Ringvirkningsanalyse Troms

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Valutaeffekter i norsk sjømatindustri

Kvalvik, Ingrid; Elvestad, Christel; Nyrud, Thomas; 2016: Markedsadgang for laks – En vurdering av frihandelsavtalers betydning

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent; 2016: Fisken og folket

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Exchange rates and performance measures – The case of the Norwegian seafood industry

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Valuta og prestasjonsmål i den norske sjømatindustrien

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Valutaeffekter i norsk sjømatindustri». Styringsgruppemøte i forskningsprogrammet «Økt lønnsomhet i Torskesektoren

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Effects of exchange rate fluctuations on performance measures in the Norwegian seafood industry

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Valutaeffekter i norsk sjømatindustri

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; 2016: Valutakurs og konkurransekraft til norsk sjømat

Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; 2016: Fisken og havet del 3

Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; 2016: Ringvirkningsanalyse i Nergård AS

Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2016: Lavere kronekurs er godt nytt

Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; 2015: God eller dårlig lønnsomhet i norsk fiskeindustri?