Publisert 2017

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-478-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge

Serier : Nofima rapportserie 1/2017

År : 2017

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Driftsåret 2014 viste en forbedring av lønnsomheten i den norske fiskeindustrien sammenlignet med foregående år. Innen hvitfiskindustrien så især produsentene av konvensjonelle produkter (saltfisk, klippfisk og tørrfisk) en kraftig økning i marginene fra 2013. Samtidig så vi fortsatt svak lønnsomhet hos filetbedriftene i hvitfisksektoren. Bedriftene som produserer fra sild, makrell og lodde til konsum viste også en positiv utvikling, mens fiskemel og –oljeindustrien derimot så noe svakere (men fortsatt gode) marginer. Lakseforedlingsindustrien bedret også lønnsomheten i 2014, etter særdeles svake resultater året før. Sysselsettingen i fiskeindustrien økte i 2014 for tredje året på rad. Per fjerde kvartal 2014 var cirka 11 700 sysselsatt i industrien. Beregninger gjort på villfisksektoren viser en økning i fiskeindustriens verdiskaping fra 2013 til 2014, både totalt og per sysselsatt.

Kontaktpersoner: