Foto: Håvard Boge © Nofima

TørrSalt

TørrSalt

 Næringsøkonomi  

Ringvirknings- og verdiskapinganalyse for norsk tørrfisk- og saltfiskindustri.

Tidspunkt:1. januar 2019 – 31. desember 2019
Finansiering: FHF – Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfinansiering
Finansiør:FHF – Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfinansiering
Samarbeid:Menon Economics
Kontaktperson
Portrettbilde av Roy Robertsen
Roy Robertsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 906 80 275
roy.robertsen@nofima.no

Næringsaktørene i norsk saltfisk- og tørrfisksektor har ønsket å få belyst betydningen av denne delen av fiskerinæringen.

Et viktig grunnlag for politisk vurdering og utforming av rammebetingelser er synliggjøring av hvilke betydning de ulike delene av fiskerinæringen har, både for næringen samlet sett, men også for norsk økonomi.

Følgende skal gjennomføres:

  • Beskrive saltfisk og tørrfisk industrien – dvs. særtrekk, struktur i industriledd og vareflyt i verdikjede frem til markedene.
  • Kartlegging av innkjøpsmønster og geografisk spredning av ringvirkninger.
  • Modellering og beregning av verdiskaping i industri og tilknyttet næringsliv basert på kryssløpsmodell og tilrettelagte data fra den nasjonale analysen av sjømatnæringen.
  • Implementere kunnskapen i norsk fiskeri- og havbruksnæring ved å gjøre resultatene tilgjengelig for aktuelle aktører, organisasjoner og virkemiddelapparatet

Målsetting

Målsettingen med arbeidet er:

  • Å beskrive og synliggjøre den verdiskapingen og sysselsettingen som skapes i den norske saltfisk- og tørrfiskindustrien.
  • Å beregne saltfisk- og tørrfiskindustriens bidrag til verdiskaping og sysselsetting i det øvrige norske næringslivet (ringvirkninger).
Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker

Filer: