I prosjektet utarbeidet vi ringvirknings- og verdiskapinganalyse for norsk tørrfisk- og saltfiskindustri.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2019

Slutt

31. des 2019

Finansiert av

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Samarbeid

Menon Economics

Prosjektleder(e):

Roy Robertsen

Andre deltakere:

Thomas Nyrud

Næringsaktørene i norsk saltfisk- og tørrfisksektor har ønsket å få belyst betydningen av denne delen av fiskerinæringen. Et viktig grunnlag for politisk vurdering og utforming av rammebetingelser er synliggjøring av hvilke betydning de ulike delene av fiskerinæringen har, både for næringen samlet sett, men også for norsk økonomi.

Oppgaver i prosjektet:

  • Beskrive saltfisk og tørrfisk industrien – dvs. særtrekk, struktur i industriledd og vareflyt i verdikjede frem til markedene.
  • Kartlegging av innkjøpsmønster og geografisk spredning av ringvirkninger.
  • Modellering og beregning av verdiskaping i industri og tilknyttet næringsliv basert på kryssløpsmodell og tilrettelagte data fra den nasjonale analysen av sjømatnæringen.
  • Implementere kunnskapen i norsk fiskeri- og havbruksnæring ved å gjøre resultatene tilgjengelig for aktuelle aktører, organisasjoner og virkemiddelapparatet

Målsetting

Målsettingen med arbeidet er:

  • Å beskrive og synliggjøre den verdiskapingen og sysselsettingen som skapes i den norske saltfisk- og tørrfiskindustrien.
  • Å beregne saltfisk- og tørrfiskindustriens bidrag til verdiskaping og sysselsetting i det øvrige norske næringslivet (ringvirkninger).

Tørrfiskens betydning

Se film om en norsk suksesshistorie.

Saltfisk skaper verdier

Se film som viser verdiskapingen fra norsk saltfiskproduksjon.

Publikasjoner