Nofima rapportserie

Ringvirkningsanalyse Troms - Fiskeri

Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Henriksen, Edgar

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 20/2017

Antall sider: 30

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-520-0

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Sammendrag: se kapittel 1