Publisert 2018

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-536-1

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Henriksen, Edgar; Sebulonsen, Tom

Serier : Nofima rapportserie 2/2018

År : 2018

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Sjømatnæringen kjøper varer og tjenester fra et stort antall leverandører med god spredning både geografisk og i type næringsaktivitet. Samtidig som leverandørindustrien er viktig for sjømatnæringen gjennom sitt vare- og tjenestetilbud, så er også sjømatnæringen viktig for mange av sine leverandører. Gjennom sine innkjøp er sjømatbedriftene i Troms en viktig bidragsyter til omsetning, aktivitet og sysselsetting hos mange bedrifter også utenfor egen verdikjede. Mange leverandører har spesialisert seg inn mot sjømatsektoren, og kan ha hele eller store deler av sin kundebase her. Vi har i denne rapporten sett nærmere på innkjøp fordelt på fiskeflåten, fangstbasert fiskeindustri og havbruk. Totalt ble det gjort innkjøp for over 7 milliarder kroner fra bedriftene i undersøkelsen som omfattet sjømatsektoren, fiskeflåte, fiskeindustri og havbruk. Innkjøpene fra leverandører i Troms stod for over 3,3 milliarder kroner i 2015.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen