Hvordan påvirker valutaendringer prestasjon og konkurranseposisjon i norsk sjømatnæring? Dette prosjektet finner svar.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

15. jan 2017

Slutt

01. des 2020

Finansiert av

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Prosjektleder(e):

Thomas Nyrud

Norsk sjømatindustri er avhengig av å selge det meste av sin produksjon i et globalt marked. Den norske kronen er en sårbar valuta som svinger mye. I nyere tid har kronekursen vært svært avhengig av utviklingen i råoljeprisen.

Hensikten med prosjektet er å overvåke hvordan endringer i valutaforhold påvirker norsk sjømatnærings prestasjon og konkurranseposisjon i perioden 2016 til og med 2019.  

Publikasjoner