Publisert 2021

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-685-6

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Nyrud, Thomas; Mikkelsen, Eirik

Serier : Nofima rapportserie 22/2021

År : 2021

Forskningsområder

Økonomi og lønnsomhet

Forvaltning og rammevilkår

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Rapporten innleder med å beskrive datakilder og metodikk for å kartlegge eierskap og definere familieeierskap. Valgt metodikk benyttes deretter til å estimere andelen familieeierskap i næringen per utgangen av 2020. Fra 122 identifiserte selskaper innen kommersiell matfiskproduksjon av laksefisk, finner vi at 89 selskaper (73 %) i majoritet er familieeide. Disse familieselskapene kontrollerer 49 % av kapasiteten, tilsvarende 471 074 tonn maksimal tillatt biomasse (MTB). Flere av familieselskapene har innslag av eksterne eiere. Justert for dette kontrollerer eierfamiliene 38 % av kapasiteten. Selskaper som er familieeide har i gjennomsnitt mindre antall tillatelser og tillatelseskapasitet enn andre selskap. Selskaper som er 100 % familieeid har i gjennomsnitt enda mindre antall tillatelser og tillatelseskapasitet enn familieeide selskaper generelt. Utenlandsk eierskap var med vår metode på 31,4 % av tillatelseskapasitet MTB ved utgangen av 2020. De tre største eierfylkene for familieeide selskaper er Vestland, Trøndelag, og Nordland, som til sammen kontrollerer 72 % av MTB i kategorien. Blant selskapene som ikke er familieeide er en relativt større andel tilknyttet Oslo. På kommunenivå er den største andelen knyttet til eiere registrert i Frøya for de familieeide selskapene, mens Oslo har en tilsvarende posisjon blant de som ikke er familieeid.

Kontaktpersoner: