Nofima rapportserie

Regulering og kvalitet i fiske etter hyse – Faglig sluttrapport

Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 3/2018

Antall sider: 46

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-537-8

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Sammendrag: Se kapittel 1