Nofima rapportserie

Markedsadgang for laks – En vurdering av frihandelsavtalers betydning

Kvalvik, Ingrid; Elvestad, Christel; Nyrud, Thomas

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 24/2016

Antall sider: 68

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-390-9

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST