Vitenskapelig artikkel

Vitamin C in broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) flower buds as affected by postharvest light, UV-B irradiation and temperature

Rybarczyk, Anna; Hansen, Magnor Kåre; Wold, Anne-Berit; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Postharvest Biology and Technology, vol. 98, p. 82–89, 2014

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0925-5214
Elektronisk: 1873-2356

Open Access: none

Lenker:
DOI