Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Phenolic compounds, antioxidant activity and other quality related criteria of 'Summerred' apples as influenced by postharvest storage conditions

Remberg, Siv Fagertun; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Sandberg, Ellen; Jeksrud, Willy K.; Haffner, Karin

Publikasjonsdetaljer

År: 2010

Open Access: none