Har du noen gang blitt syk av mat du har spist? Det skjer 23 millioner ganger hvert år i Europa. Forskere har undersøkt hva som skal til for å unngå at folk blir syke av maten de tilbereder og spiser hjemme. Et online-matlagingsspill hadde positiv effekt både på bevissthet og adferd.

Sist oppdatert

Publisert

Wenche Aale Hægermark  

Les på engelsk

– Målet for EU-prosjektet SafeConsume er å redusere matforgiftninger i hjemmene. Vi utvikler og tester flere strategier for å lykkes. En av disse er å undersøke effektene av engasjerende onlinespill, forteller prosjektets leder, seniorforsker Solveig Langsrud i Nofima.

Adferd i en virtuell verden påvirker hvordan du oppfører deg i den virkelige verdenen

  • Vask overflater og hender før og mens du tilbereder mat
  • Vask grundig kniver, skjærebrett, overflater og annet utstyr etter at du har håndtert rå eller spiseklar mat. Hvis mulig, bruk separate kniver og skjærebrett.
  • Sørg for at kyllingen er tilstrekkelig godt stekt

Dette er noen blant mange råd for å sikre trygg mat. Det har vist seg at både informasjon og spill øker folks bevissthet rundt hva som skal til for å unngå matforgiftninger. Forskerne fant at informasjonen som ble gitt i en to minutter lang video, økte folks bevissthet om hva som kreves for å unngå matforgiftning.  Samtidig ser forskerne at det å bare gi informasjon sjelden er nok til å endre oppførselen ved kjøkkenbenken. Dette skyldes blant annet at det å tilberede mat involverer mange gjentagende oppgaver som gjøres ofte, og dermed vanligvis gjøres på automatikk uten at man tenker så nøye gjennom hva man gjør. Her kan onlinespill spille en viktig rolle, fordi spill som aktiverer og engasjerer kan bidra til å bryte rutiner.

– Deltakerne i studien fortalte at de etter å ha spilt onlinespillet har blitt mer bevisste på hvordan de kan sikre at maten er trygg og at de har endret tilberedningsrutinene i tråd med adferden de ble belønnet for i spillet, sier Alexander K. Koch, professor ved Aarhus Universitet og leder av studien.

Onlinespill engasjerer i alle aldre

1087 deltakere fra Norge og Storbritannia, i aldersspennet fra 20-50 år, deltok i studien. Det var et bevisst valg ikke å åpne for deltakere under 20 år, fordi onlinespill er mest vanlig blant unge under 20 år. I tillegg deltok ytterligere 886 personer, der eldste deltaker var 89 år.

– Vi hadde i forkant av studien forventet at engasjementet for å delta og å spille online-spillet var størst blant unge. Overraskende nok, viste det seg at effektene vi så var bemerkelsesverdige stabile for alle aldersgrupper, forteller Nina Veflen Olsen, seniorforsker i Nofima og professor ved Handelshøyskolen BI. Hun står bak grunnideen med studien.

Sjekket endringer i både kunnskap og vaner

Deltakerne startet med å svare på en undersøkelse om blant annet matlagings- og mathygienevaner, og hva de tenkte om et utvalg myter koblet til mattrygghet. Deretter så de en tominutters video som tok for seg de fem kategoriene:

  • Håndvask
  • Kjøkkenhygiene
  • Skylle bær, frukt og grønnsaker
  • Ikke skylle kjøtt eller kylling
  • Tilstrekkelig oppvarming

Disse fem kategoriene gjenspeiler de fem nøklene for tryggere mat utarbeidet av WHO.

Etter videoen startet selve matlagingsspillet. Her skulle deltakerne lage fire ulike retter ved å følge oppskriftene. Blant rettene de skulle lage var en rett med kylling, salat og brød. Deltakerne fikk tilbakemelding på i hvilken grad de håndterte mattrygghetsrådene, rett etter at hver enkelt rett var laget.

Syv dager etter at deltakerne ble introdusert for spillet for første gang, skulle de svare på et nytt spørreskjema. Det viste seg at både de som kun hadde sett videoen og de som både hadde sett videoen og hadde spilt onlinespillet var blitt mer bevisste på mattrygghetsrisker i hjemmet, men bare de som spilte spillet hadde endret vanene sine.

Spillet finnes tilgjengelig på flere språk

En av fordelene med online-spill er at det er lett å spre til mange brukere når det vel er utviklet. SafeConsume-spillet er oversatt til ni språk, deriblant norsk. Du finner det her eller via AppStore og GooglePlay.

– SafeConsume-spillet hjelper folk til å lære om mattrygghet samtidig som det har det gøy. Det er viktig for å skape engasjement, avslutter Alexander K. Koch.

Fakta om forskningen

Forskningen er gjennomført i Horisont 2020-prosjektet SafeConsume. Du finner den vitenskapelige artikkelen fra studien her. Du kan også utforske data på egen hånd her.

Kontaktpersoner