Når det kommer til oppvasken bruker nordmenn som oftest oppvaskbørster, og fra et hygiene-perspektiv er det et mye bedre valg enn å bruke kjøkkensvamper. Svampene som brukes i mange andre europeiske land kan samle opp og i noen tilfeller gi vekst av sykdomsfremkallende bakterier.

Sist oppdatert

Publisert

Wenche Aale Hægermark  

Les på engelsk

– Våre studier viser at bakterier vokser og overlever i lengre perioder i kjøkkensvamper enn i oppvaskbørster. Det skyldes trolig at børstene tørker raskt, mens svampene forblir fuktige ganske lenge, og fuktig miljø gir langt bedre grobunn for bakterier, forteller Nofima-forsker Trond Møretrø. Han har ledet studiene som er gjennomført i EU-prosjekt SafeConsume.

Det er Nofima-forsker Trond Møretrø som har vært ansvarlig for bakterieanalysene av oppvaskbørster og kjøkkensvamper.

Trond og hans kolleger analyserte flere typer oppvaskbørster og kjøkkensvamper i laboratorier, for å kartlegge hvordan de tørker og hvilke utslag dette har for vekst og overlevelse for de sykdomsfremkallende bakteriene Salmonella og Campylobacter.

Flere bakterier i kjøkkensvampene

Forskerne tilsatte Salmonella og Campylobacter til ulike typer nye svamper og børster, og Salmonella til svamper og børster de samlet inn fra forbrukere. De fant at fuktige svamper gir gode forhold for vekst og overlevelse av bakterier. Salmonella overlevde i mer enn én uke i to av tre nye svampetyper.

I børstene, som tørker mye raskere enn svampene, døde både Salmonella og Campylobacter ganske raskt. Etter henholdsvis tre og én dager var nivåene så lave at de ikke lenger var målbare.

Kjøkkensvampene og oppvaskbørstene som var samlet inn fra forbrukere ga samme resultat. Salmonella døde i brukte oppvaskbørster, men overlevde i kjøkkensvampene.

– Vi undersøkte også effektene av å bløtlegge svamper og børster i klorin, vaske dem i oppvaskmaskin og koke dem. Alle disse metodene er effektive mot bakterier, inklusiv Salmonella, sier Trond Møretrø.  

Store forskjeller mellom ulike land

I en nettbasert undersøkelse ble forbrukere i ti europeiske land bedt om å svare på hvorvidt de bruker oppvaskbørster eller kjøkkensvamper når de vasker opp. Oppvaskbørster er mest vanlig i Norge og Danmark. I Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Spania, Portugal, Hellas, Ungarn og Romania dominerer kjøkkensvampene.

Forbrukerne ble også spurt om hvorfor og når de bytter ut kjøkkensvampen. De fleste svarte at de bytter ut svampen med jevne mellomrom, men drøyt 70 prosent bytter sjeldnere enn hver tredje dag.

– Våre funn viser at det er viktig å gjøre folk oppmerksomme på at kjøkkensvamper ikke er særlig hygieniske, og i stedet oppmuntre til bruk av oppvaskbørster. Informasjonsbehovet er kanskje større i land der svampbruken dominerer enn i Norge der oppvaskbørsten allerede brukes i stor grad, konkluderer Trond Møretrø.

Publikasjoner

Fakta om forskningen

Forskningen er gjennomført i Horisont 2020-prosjektet SafeConsume.

Kontaktpersoner