En viktig aktivitet i EU-prosjektet SafeConsume har vært å omforme forskningsbasert kunnskap til tiltak for å redusere matbåren sykdom. Det handler om å bruke kunnskap om forbrukeradferd, barrierer for adferdsendringer og risiko forbundet med måten maten behandles.

Sist oppdatert

Publisert

Wenche Aale Hægermark  

Les på engelsk

Designit og Nofima har brukt metoden designdrevet innovasjon for å utvikle flere ulike verktøy:

  • Undervisningsmateriell
  • Mattrygghetsapp
  • Anbefalte retningslinjer for risikokommunikasjon
  • Policy modeller
  • Prototyper

Neste år lanseres dessuten de første produktene basert på kunnskap etablert i prosjektet og utviklet ved hjelp av modellen for designdrevet innovasjon.

Mulighetskartet er tilgjengelig for alle

– Vi brukte den designdrevne innovasjonsmodellen også innad i tverrfaglige workshops i prosjektet. Det skapte både optimisme og en følelse av samhørighet mellom deltakerne, forteller seniorforsker Antje Gonera i Nofima. Hun har ledet Nofimas del av innovasjonsarbeidet.

Et sentralt verktøy i prosessen, spesielt utviklet for SafeConsume er Mulighetskartet. Det har blitt brukt i arbeide med å kartlegge og foreslå strategier som kan brukes for å redusere matbårne sykdommer.

Strategiene er innenfor fire kategorier:

  1. Verktøy og produkter
  2. Kommunikasjonsstrategier
  3. Undervisningsmateriale
  4. Policy modeller.

Mulighetskartet er tilgjengelig for alle som er interessert, og kan lastes ned nedenfor. Det finnes kun på engelsk.

Kontaktpersoner