Jeg er forsker ved avdeling Trygg og Holdbar mat, hvor jeg har vært ansatt som forsker siden 2005. Mitt fagområde er mikrobiell molekylærbiologi. Jeg jobber hovedsakelig med mikrobiotaanalyser i mat, miljø, biofilm og tarm hos mennesker og dyr (modelldyr og produksjonsdyr). Eksempler på prosjekter er: Effekten av prebiotika i gris- og musemodeller (relatert til humanhelse) Dynamikk og overlevelse av patogene bakterier i biofilm Mikrobiota i mat under prosessering og ved ulike emballering/lagrings betingelser I tillegg er jeg involvert i prosjekter der vi studerer overlevelsesmekanismer hos næringsmiddelrelaterte bakerier. Jeg er spesielt interessert i DNA sekvenseringsteknologi (vi har en MiSeq (Illumina) på Nofima Ås) og benytter genom- o
g amplikon (16S rDNA) sekvensering i mange prosjekter. UTDANNELSE Dr.scient/Ph.D (Bioteknologi, 2005). Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap. Avhandling: “Stressresponser og overlevelsesmekanismer hos næringsmiddelrelaterte bakterier – et eksplorativt studium”. Cand.scient (Biotechnology, 2001). The Agricultural University of Norway (now called the Norwegian University of Life Sciences).

+47 922 08 108

+47 64 97 01 19

E-post

Ås

Trygg og holdbar mat

Cristin Se publikasjoner i Cristin