Kompetansenettverk lokalmat

Lokalmatprodusenter kan få tilbud om hjelp for å lykkes med videreutvikling og verdiskaping. Fem Kompetansenettverk dekker hele Norge, og utarbeider tilbud om kurs, seminarer, nettverk, studieturer, hospitering og besøkordning som er tilpasset bedriftenes behov.

Kontaktperson
Portrettbilde av Cecilia Midtsund Kippe
Kontaktperson
Portrettbilde av Stine Alm Hersleth
Stine Alm Hersleth

Seniorrådgiver
Tlf.: +47 975 41 669
stine.alm.hersleth@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Aase Vorre Skuland
Kontaktperson
Portrettbilde av Tom Christen Johannessen
Kontaktperson
Portrettbilde av Fredrik Andresen

Vi tilbyr lokalmatprodusenter verdifull bistand innen:
 • Produkt- og prosessutvikling
 • Testproduksjon
 • HACCP, holdbarhet og hygiene
 • Regelverkskrav og kundekrav
 • Markedsføring og merkevarebygging
 • Distribusjon og priskalkulasjon
 • Bedriftsutvikling og strategier

Prøveproduksjon og kurs

Gjennom kompetansenettverket kan du få tilgang til Nofimas matverksteder på Ås. Disse er en arena for forskning, innovasjon, produktutvikling, kurs, nettverk og undervisning. Vi har et velutstyrt fullskala bakeri, en komplett kjøtthall, en pakkehall der du kan få hjelp i valget av emballasje og en prosesshall for vegetabiler (frukt, bær og grønnsaker).

Det er muligheter for tverrfaglig samarbeid mellom alle disse prosesshallene, og dermed muligheter for å arbeide med sammensatte produkter som består av flere typer råvarer.

Hvilket fylke du bor i avgjør hvilket Kompetansenav du tilhører og som det er mest naturlig å ta kontakt med. Tilbudene er imidlertid tilgjengelig for alle uavhengig av hvor du holder til.

Målgruppe

Primærprodusenter og næringsmiddelbedrifter med mål om å utvikle, foredle og selge kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer. Reiselivsbedrifter som har utviklingsprosjekter i samarbeid med lokalmatprodusenter favnes også av målgruppen.

Besøksordningen

Besøksordningen tilbyr inntil 15-20 timers gratis veiledning. En aktuell matfaglig rådgiver oppsøker deg, i din egen virksomhet. Besøket kan også gjennomføres i Nofimas produksjonshaller. I løpet av besøket kan det utføres noe konkret, praktisk arbeid, i tillegg til rådgivning og en enkel analyse for å kartlegge dagens situasjon, potensialet og behov.

Aktuelle temaer i en Besøksordning, kan f.eks. være:

 • Produkt- og prosessutvikling
 • Råvareutnyttelse/restråstoff
 • Testproduksjon av nye produkter
 • Holdbarhet og hygiene; regelverkskrav og kundekrav
 • Emballasje/pakkemetoder
 • Menyutvikling – lokale, unike smaker

Rådgiveren skal også kunne vise vei til andre kompetansemiljøer og mulige offentlige virkemidler basert på ditt behov.

Mathåndverk

De fem regionale kompetansenettverkene for lokalmat i Norge har en felles hjemmeside: mathåndverk.no

På nettsiden kan du se hva de ulike nettverkene jobber med, hvordan du kan komme i kontakt med oss, og en oversikt over kursene vi tilbyr. Her kan du også lese fagbladet vårt «Mathåndverk». I Mathåndverk kan du lese om ulike kompetansetilbud innen lokalmatnæringa, produkt- og bransjenyheter, innsiktsartikler og gode produsenthistorier. Bladet presenterer også viktige prosjekter knyttet til lokalmatsatsningen, både innen forskning og innovasjon.

De fem Kompetansenavene

Interessert? Ta kontakt med kompetansenettverket i din region:

Nofima er ansvarlig for Navet i Øst-Norge (Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken)
Adresse: Postboks 210, Osloveien 1, 1431 Ås
Kontakt: Cecilia M. Kippe, tlf.: 649 701 24, cecilia.kippe@nofima.noFacebook-side

Nofima er ansvarlig for Navet i Sør-Norge (Agder og Rogaland)
Adresse: Postboks 8034, 4068 Stavanger
Kontakt: Aase Vorre Skuland tlf. 51 84 46 00 aase.vorre.skuland@nofima.no
Facebook-side

Nibio er ansvarlig for Navet i Nord-Norge (Nordland og Troms og Finnmark)
Adresse: Postboks 2284, 9269 Tromsø
Kontakt: Frøydis Gillund, tlf. 948 62 225 froydis.gillund@nibio.no
Nettside: https://www.nibio.no/tema/mat/kompetansenettverk-for-lokalmat-i-nord?locationfilter=true

Mære Landbruksskole er ansvarlig for Navet i Midt-Norge (Trøndelag og Møre og Romsdal)
Adresse: 7710 Sparbu
Kontakt: Beth Tronstad, tlf 97595332 E-post: bjotro@trondelagfylket.no
Nettside: www.maere.no

Sogn Jord og Hagebruksskule er ansvarlig for Navet i Vest-Norge (Vestland)
Adresse: 5745 Aurland
Kontakt: Aud Slettehaug, tlf. 47 37 57 39 aud.slettehaug@sfj.no
Nettside: www.kompetansenavet.no

Øvrige kontakter

Stiftelsen Norsk Mat sin kontaktperson er Petter Bjørgan, e-post: petter.bjorgan@matmerk.no
Nettside: www.matmerk.no

Filmer

Relatert innhold

 • Nyheter
 • Forskningsanlegg
 • Filer og lenker

 
Bakeri og møller

Vi har et velutstyrt fullskalabakeri med solide analysemuligheter. …


 
Kjøtthallen

Nofimas kjøtthall står til disposisjon for våre kunder, og har utstyr for de fleste prosesser innen foredling av kjøtt. 
Vegetabilhallen

Vi har lang erfaring i å hjelpe våre små og store kunder med å få testet ut nye prosesser og produkter i liten skala, og å komme frem til skånsomme prosesser som bevarer mest mulig av …


 
Pakkehallen

Nofima har solid kompetanse på interaksjonen mellom produktet og emballasjen. Vi bistår gjerne med direkte problemstillinger innen blant annet valg av emballasje, pakketeknikk og holdbarhet.