Vi i Kompetansenettverket for lokalmat ønsker å bidra til fortsatt vekst i lokalmatsatsingen gjennom å tilby skreddersydde kurs, matfaglig rådgivning eller hjelp til å finne frem blant kompetansetilbydere og ulike støtteordninger. Foto: Wenche Aale Hægermark

Kompetansenettverk lokalmat

Lokalmatprodusenter kan få tilbud om hjelp for å lykkes med videreutvikling og verdiskaping. Fem Kompetansenettverk dekker hele Norge, og utarbeider tilbud om kurs, seminarer, nettverk, studieturer, hospitering og besøkordning som er tilpasset bedriftenes behov.

Kontaktperson
Portrettbilde av Stine Alm Hersleth
Stine Alm Hersleth

Seniorrådgiver
Tlf.: +47 975 41 669
stine.alm.hersleth@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Aase Vorre Skuland
Kontaktperson
Portrettbilde av Tom Christen Johannessen
Kontaktperson
Portrettbilde av Cecilia Midtsund Kippe
Kontaktperson
Portrettbilde av Fredrik Andresen

Vi tilbyr lokalmatprodusenter verdifull bistand innen:
  • Produkt- og prosessutvikling
  • Testproduksjon
  • HACCP, holdbarhet og hygiene
  • Regelverkskrav og kundekrav
  • Markedsføring og merkevarebygging
  • Distribusjon og priskalkulasjon
  • Bedriftsutvikling og strategier

Prøveproduksjon og kurs

Gjennom kompetansenettverket kan du få tilgang til Nofimas matverksteder på Ås. Disse er en arena for forskning, innovasjon, produktutvikling, kurs, nettverk og undervisning. Vi har et velutstyrt fullskala bakeri, en komplett kjøtthall, en pakkehall der du kan få hjelp i valget av emballasje og en prosesshall for vegetabiler (frukt, bær og grønnsaker).

Det er muligheter for tverrfaglig samarbeid mellom alle disse prosesshallene, og dermed muligheter for å arbeide med sammensatte produkter som består av flere typer råvarer.

 

Hvilket fylke du bor i avgjør hvilket Kompetansenav du tilhører og som det er mest naturlig å ta kontakt med. Tilbudene er imidlertid tilgjengelig for alle uavhengig av hvor du holder til.

Målgruppe

Målgruppen for Kompetansenettverket er små matbedrifter med inntil 10 ansatte. Det kan være primærprodusenter eller næringsmiddelbedrifter med mål om å utvikle, foredle og selge kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer eller reiselivsbedrifter som har utviklingsprosjekter i samarbeid med lokalmatprodusenter.

I tillegg til det matfaglige tilbudet hos kompetansenavene kan man få hjelp til å løse markedsutfordringer gjennom Matmerk sitt tilbud innen markedstjenester.

Besøksordningen

Gjennom Besøksordningen kan du få tilbud om et gratis besøk av en aktuell rådgiver inn i din egen virksomhet. Det kan være en person fra et matfaglig miljø eller annet basert på det behovet du måtte ha.

I løpet av besøket kan det utføres noe konkret arbeid i tillegg til rådgivning og en enkel analyse for å kartlegge dagens situasjon, potensialet og behov. Rådgiveren skal også kunne vise vei til andre kompetansemiljøer og mulige offentlige virkemidler basert på ditt behov.

De fem Kompetansenavene

Nofima er ansvarlig for Navet i Øst-Norge (Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken)
Adresse: Postboks 210, Osloveien 1, 1431 Ås
Kontakt: Stine Alm Hersleth, tlf. 64 97 03 20 stine.alm.hersleth@nofima.no
Facebook-side

Nofima er ansvarlig for Navet i Sør-Norge (Agder og Rogaland)
Adresse: Postboks 8034, 4068 Stavanger
Kontakt: Aase Vorre Skuland tlf. 51 84 46 00 aase.vorre.skuland@nofima.no
Facebook-side

Nibio er ansvarlig for Navet i Nord-Norge (Nordland og Troms og Finnmark)
Adresse: Postboks 2284, 9269 Tromsø
Kontakt: Åse Vøllestad, tlf. 928 44 602  aase.vollestad@nibio.no
Nettside: https://www.nibio.no/tema/mat/kompetansenettverk-for-lokalmat-i-nord?locationfilter=true

Mære Landbruksskole er ansvarlig for Navet i Midt-Norge (Trøndelag og Møre og Romsdal)
Adresse: 7710 Sparbu
Kontakt: eth tronstad, tlf 97595332 E-post: bjotro@trondelagfylket.no
Nettside: www.maere.no

Sogn Jord og Hagebruksskule er ansvarlig for Navet i Vest-Norge (Vestland)
Adresse: 5745 Aurland
Kontakt: Aud Slettehaug, tlf. 47 37 57 39 aud.slettehaug@sfj.no
Nettside: www.kompetansenavet.no

Øvrige kontakter

Matmerks kontaktperson er Lars Haug, tlf 24 14 83 00 eller 993 01 572 E-post: lars.haug@matmerk.no
Nettside: www.matmerk.no

Filmer

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Forskningsanlegg
  • Filer og lenker

 
Bakeriet på Ås

Vi har et velutstyrt fullskalabakeri med solide analysemuligheter. …


 
Kjøtthallen på Ås

Nofimas kjøtthall står til disposisjon for våre kunder, og har utstyr for de fleste prosesser innen foredling av kjøtt. 
Vegetabilhallen på Ås

I Nofimas prosesshall for vegetabiler utføres prosessforsøk som inngår i en del av våre forskningsprosjekter. Vi har lang erfaring i å hjelpe våre små og store kunder med å få testet …


 
Pakkehallen på Ås

Nofima har solid kompetanse på interaksjonen mellom produktet og emballasjen. Vi bistår gjerne med direkte problemstillinger innen blant annet valg av emballasje, pakketeknikk og holdbarhet.