Fiskehallen har et eget fiskemottak. Her kommer det inn hel fisk og filet som skal gjennom kvalitetsanalyser i fiskehallen.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Her prepareres også fisk til analyser i flere andre laboratorier i Nofima.

Fiskehallen har svært høy aktivitet, og aktiviteten er knyttet til forskningsprosjekter fra offentlig finansierte prosjekter, og mange industrifinansierte prosjekter. Aktiviteten i hallen er først og fremst innen fagfeltene fiskeernæring, kvalitet, fiskehelse og avl og genetikk.

En av styrkene til Fiskehallen at våre fagfolk har er lang erfaring med verktøy for å registrere visuelle endringer og egenskaper ved fisken. Sammen med fysiske målinger gir det en helhetlig kvalitetsbedømmelse av fisken.

Vi kan også ta ut forskjellige organ til histologiske undersøkelser.

Vi kan tilby:

Fysiske målemetoder som:

 • Farge/fett
 • Tekstur
 • Vannbinding
 • Vekstregistrering på fisk – filet og organ
 • Visuelle endringer
 • pH energistatus
 • Histologi

Preparering til videre analyser av for eksempel:

 • Genuttrykk
 • Genotypering
 • Gelanalyse
 • Primære celler i kultur
 • Metabolisme
 • Fett – fettsyrer
 • NIR-målinger

Spørsmål og henvendelser

Besøksadresse:

Nofima AS

Osloveien 1

1304 Ås

Matpiloten – forskningsfabrikk for mat

Vi tilbyr sammen med NBMU førsteklasses fasiliteter for forskning, utdanning og produktutvikling av mat og restråstoff.

Matpiloten består av en rekke prosesshaller der forskere, studenter og bedrifter kan teste ut blant annet ny teknologi og emballasjeløsninger samt nye kombinasjoner av råvarer.

Følgende haller er lokalisert hos Nofima på Ås.

Les mer om Matpiloten