Maten har stor innvirkning på planetens ve og vel. Nå går forskere i gang med å undersøke hvordan ungdom kan være drivkraften til mer natur- og klimavennlige matvarer.

Sist oppdatert

Publisert

Wenche Aale Hægermark  

– Vi vet at folk reagerer forskjellig på utfordringer basert på hvordan de ser sitt eget potensial for forbedring. Nå skal vi se nærmere på hvordan kunnskap, verdier og følelser spiller en rolle i å endre unges syn på mat og miljø. Å forstå dette er nøkkelen til forandring, sier seniorforsker Ragnhild Eg i Nofima.

Hun leder prosjektet som har fått navnet FATE – From Awareness to Engagement.

Forskerne skal undersøke hvordan ulike tankesett og verdier påvirker ungdoms forhold til natur- og klimautfordringene, og hvilke faktorer som på best mulig måte øker unge forbrukeres bevissthet og engasjement. 

Skolekantiner blir levende laboratorium

I Viken har en rekke skolekantiner allerede byttet ut boller, brus og nudler med grønnsaker, belgfrukter og korn. Selv om den store fylkeskommunen nå igjen blir til tre, vil de fortsette omstillingen av kantinene. Med oppstart av FATE skal også nye idéer utforskes, for å uforme aktiviteter og budskap som kan vekke eierskap og engasjement hos elevene. 

I en såkalt “living lab” skal elever, kantine- og skolepersonell og lokale matprodusenter tenke på mat på nye måter. Det inkluderer hva man spiser, hvordan det påvirker verden og hvordan man kan jobbe sammen for å skape fremtidens kantiner.

Flere perspektiv skal løftes frem

Forskerne kommer fra ulike fagfelt som matvitenskap, sensorikk, agroøkologi, psykologi, innovasjon og økonomi. De skal samarbeide på tvers av fagfelt og med representanter fra offentlig sektor, den lokale matverdikjeden og elevene selv. 

De skal følge elevene fra de er i ferd med å avslutte videregående skole og over til studier, jobb eller militærtjeneste. Hensikten er å forstå hvordan de unges tanker om mat endrer seg over tid, og hva soms skal til for å få et sunnere og mer bærekraftig kosthold til å vare.

Fakta om prosjektet 

FATE – From Awareness to Engagement er et fireårig prosjekt som pågår ut september 2027.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, og ledes av Nofima.

Øvrige prosjektpartnere er:

FATE følger unge forbrukere i videregående skole og samarbeider med skolekantiner som skal satse på et mer økologisk og lokalprodusert mattilbud med lavere klimaavtrykk, for å studere hva som skaper bærekraftig engasjement.

Kontaktperson