Nofima har solid kompetanse på interaksjonen mellom produktet og emballasjen. Vi bistår gjerne med direkte problemstillinger innen blant annet valg av emballasje, pakketeknikk og holdbarhet.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Emballasjen er en vesentlig del av det ferdige produktet, med stor betydning for holdbarhet, valg av distribusjonsløsning og hvordan produktet fremstår for forbruker. Normalt foregår pakkeforsøkene internt i bedriftene, med den konsekvens at ordinær produksjon blir stanset for å utføre forsøkene.

Spørsmål knyttet til regelverk og reguleringen av matkontaktmaterialer håndteres av Emballasjekonvensjonen (EK)

Vi tilbyr

 • Skreddersydde kurs innen emballering
 • Uttesting av pakkemetoder (vakuumpakking og gasspakking)
 • Testing og råd om valg av filmer og folie
 • Holdbarhetstesting i klima/kjølerom

Utstyr:

 • Termoformer (dyptrekker) for både vakuum, skin og modifisert atmosfærepakking
 • Skålpakkemaskin for både vakuum, skin og modifisert atmosfærepakking
 • Horisontal flowpack maskin
 • Posepakkermaskin
 • Instrumenter for analyser av barriereegenskaper koblet til vanndamp, oksygen og karbondioksid
 • Zetasizer og Inkjet-printer for bruk ved aktiv og intelligent emballering
 • To lysrom: romtemperatur og kjølerom.

Spørsmål og henvendelser

Besøksadresse:

Nofima AS

Osloveien 1

1304 Ås

Matpiloten – Norges største forskningsfabrikk for mat

Vi tilbyr sammen med NBMU førsteklasses fasiliteter for forskning, utdanning og produktutvikling av mat og restråstoff.

Matpiloten består av en rekke prosesshaller der forskere, studenter og bedrifter kan teste ut blant annet ny teknologi og emballasjeløsninger samt nye kombinasjoner av råvarer.

Les mer om Matpiloten.