Her studerer forskere livsfarlige bakterier som Listeria monocytogenes og E.coli (EHEC) i et realistisk produksjonsmiljø, for å forebygge alvorlige matforgiftninger.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Forsøkshallen er et nasjonalt senter og Europas første høysikkerhetsproduksjonshall.

For å sikre trygg mat trenger vi oppdatert kunnskap om farlige bakterier. Sikkerhetskravene for å produsere livsfarlig mat er svært strenge, og det gjør den patogene prosesshallen unik.

Hallen er spesialbygget, og er innesluttet i forbindelse med luft, avløpsvann og destruksjon av avfall for å hindre smitte til omgivelsene.

Her er det mulig å forske på sykdomsfremkallende bakterier i mat under prosessering, pakking og lagring, samt studere effekter av vask- og desinfeksjonsmetoder.  Forskere tilsetter bakterier, undersøker hvordan de oppfører seg, og ikke minst utvikler metoder som sikrer trygg mat.

Det oppstår stadig nye varianter av bakterier. En viktig oppgave er å øke kunnskapen om bakterienes evne til å tilpasse seg endrede resepter og prosesser i matproduksjon.

Utstyr i hallen

 • Kjøtthakke
 • Kjøttkvern
 • Pølsestopper
 • Slicer
 • Fermenteringskamre
 • Kombidamper
 • Kokeutstyr
 • Transportbånd
 • Pakkemaskiner for vakuum og modifisert atmosfære
 • UV-C kabinett
 • Puls-UV utstyr, også høyintensivitet
 • Inkubatorkammer
 • Klimarom

Mange matbårne sykdomsutbrudd

En mer globalisert hverdag gjør at mat, både som råstoff og ferdige produkter, i økende grad krysser landegrensene. Økt bredde i tilgangen til mat gir større mangfold og matglede, men det øker også utfordringene med å sikre trygg mat. Derfor må beslutningstakere, forskere og matprodusenter fortsette samarbeidet med å sikre trygg mat.

Antallet registerte matbårne utbrudd og sykdomstilfeller har økt, også i Norge. Pilothallen fyller et kunnskapsbehov. Vi trenger bedre og sikrere metoder for å bli kvitt bakterier som farlige varianter av Listeria-bakterier eller E. coli i matproduksjon.

Spørsmål og henvendelser

Besøksadresse

Nofima
Osloveien 1
NO-1433 Ås

Matpiloten – Norges største forskningsfabrikk for mat

Vi tilbyr sammen med NBMU førsteklasses fasiliteter for forskning, utdanning og produktutvikling av mat og restråstoff.

Matpiloten består av en rekke prosesshaller der forskere, studenter og bedrifter kan teste ut blant annet ny teknologi og emballasjeløsninger samt nye kombinasjoner av råvarer.

Les mer om Matpiloten.