Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Rune Rødbotten

Jeg er ansatt som forsker i avdeling Råvare og Prosess hvor jeg hovedsakelig jobber med å forstå hva som avgjør kvaliteten av rødt kjøtt. Forståelse av hvilke faktorer som påvirker mørhet har vært et gjentagende tema i min forskning. I tillegg til å forbedre spiseopplevelsen er jeg opptatt av hvilke positive effekter kjøtt har på vår helse, samt hvordan vi best kan utnytte «pluss-produktene» fra slakting.
Jeg har hovedfag (Cand. Scient) i organisk syntese fra Universitetet i Oslo, og doktorgrad (Dr. Scient) i Animalteknologi fra NLH (nå NMBU). Min doktoravhandling har tittelen «Prediction of beef tenderness by NIR spectroscopy, and examination of the influence of ante- and post-mortem factors on tenderness».

Rune Rødbotten har 39 publikasjoner ved Nofima:

The Arctic as a Food Producing Region. Final Project Report Prepared for the Arctic Council’s Sustainable Development Working Group

Natcher, David; Yang, Yang; Hobbs, Jill; Hansen, Kristin Beate; Govaerts, Florent; Elde, Silje; Kvalvik, Ingrid; Nøstvold, Bjørg Helen; Rødbotten, Rune; Dalmannsdottir, Sigridur; Halland, Hilde; Uleberg, Eivind; Reykdal, Ólafur ; Árnason, Jón; Pálsson, Páll Gunnar; Halldórsdóttir, Rakel; Hilmarsson, Óli Þór; Þórðarson, Gunnar; Valsdóttir, Þóra

2019

Kostholdsannhetenes offentlige verdi

Rønning, Sissel Beate; Rødbotten, Rune

2018

Når er funnet sant nok til å formidles?

Rønning, Sissel Beate; Rødbotten, Rune

2018

Spis Kjøtt-Bli sterk

Rønning, Sissel Beate; Rødbotten, Rune

2018

Spis kjøtt som inneholder mye vitamin K2 og bli sterk

Rønning, Sissel Beate; Rødbotten, Rune

2018

Arktis som en matproduserende region. Status i fem arktiske land

Elde, Silje; Kvalvik, Ingrid; Nøstvold, Bjørg Helen; Rødbotten, Rune; Dalmannsdottir, Sigridur; Halland, Hilde; Uleberg, Eivind; Reykdal, Ólafur ; Árnason, Jón; Pálsson, Páll Gunnar; Halldórsdóttir, Rakel; Hilmarsson, Óli Þór; Þórðarson, Gunnar; Valsdóttir, Þóra; Knudsen, Rebekka; Natcher, David; Sidorova, Daria

2018

Vitamin K2 improves proliferation and migration of bovine skeletal muscle cells in vitro

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Berg, Ragnhild Stenberg; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune

2018

Can postmortem proteolysis explain tenderness differences in various bovine muscles?

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Rønning, Sissel Beate; Rødbotten, Rune

2018

Velferdskriterier i reindriften – En studie av velferdsindikatorer og mulige kvalitetskriterier for rein og reinkjøtt

Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Mejdell, Cecilie Marie; Stubsjøen, Solveig Marie; Özkan Gülzari, Şeyda; Rødbotten, Rune; Bårdsen, Bård-Jørgen; Rødven, Rolf

2017

Kartlegging av restråstoff fra jordbruket

Lindberg, Diana; Aaby, Kjersti; Borge, Grethe Iren Andersen; Haugen, John-Erik; Nilsson, Astrid; Rødbotten, Rune; Sahlstrøm, Stefan

2016

Nye fleksitarianerfavoritter

Borge, Grethe Iren; Rødbotten, Rune

2016

Vitamin K2 improves proliferation of bovine skeletal muscle cells in vitro

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune

2016

Bioaktivitet av peptidfraksjoner fra restråstoff – fremstilling, funksjon og markedsmuligheter

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; Lindberg, Diana

2016

Hva må til for å få biffen mør?

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Rødbotten, Rune; Veiseth-Kent, Eva

2015

Protein changes in muscles with varying meat tenderness

Veiseth-Kent, Eva; Hollung, Kristin; Høst, Vibeke; Rødbotten, Rune

2014

Modelling of beef sensory quality for a better prediction of palatability

Hocquette, Jean-François; Wezemael, Lynn Van; Chriki, Sghaier; Legrand, Isabelle; Verbeke, Wim; Farmer, Linda; Scollan, Nigel D.; Polkinghorne, Rod; Rødbotten, Rune; Allen, Paul; Pethick, David

2014

Vitamin K2 in different bovine muscles and breeds

Rødbotten, Rune; Gundersen, Thomas Erik; Vermeer, Cees; Kirkhus, Bente

2014

Mobile abattoir versus conventional slaughterhouse—Impact on stress parameters and meat quality characteristics in Norwegian lambs

Eriksen, Marit Skog; Rødbotten, Rune; Grøndahl, Ann Margaret; Friestad, Mari; Andersen, Inger Lise; Mejdell, Cecilie Marie

2013

Effect of varying ratios of n-6 and n-3 on selenium content in broiler breast muscle

Nyquist, Nicole Frost; Biltvedt, Liv-Marit; Rødbotten, Rune; Mielnik, Maria; Thomassen, Magny S.; Svihus, Birger; Haug, Anna

2012

The effect of technology information on consumer expectations and liking of beef

Van Wezemael, Lynn; Ueland, Øydis; Rødbotten, Rune; De Smet, Stefaan; Scholderer, Joachim; Verbeke, Wim

2012

Meat and health: how to improve the nutritional quality of broiler meat

Haug, Anna; Nyquist, Nicole Frost; Rødbotten, Rune; Thomassen, Magny S.; Svihus, Birger; Christophersen, Olav Albert

2011

Broilerfôr beriket med selen, n-3 fettsyrer og histidin. Betydningen for human helse, kjøttkvalitet og dyrehelse

Nyquist, Nicole Frost; Biltvedt, Liv Marit; Rødbotten, Rune; Thomassen, Magny S.; Svihus, Birger; Haug, Anna

2011

Mer mørt kjøtt fra "nye" storfemuskler

Rødbotten, Rune; Enersen, Grethe; Veiseth-Kent, Eva; Berg, Jan

2011

Kjøtt og helse; muligheter for forbedring av norsk kjøtt med hensyn på human ernæring

Haug, Anna; Nyquist, Nicole Frost; Rødbotten, Rune; Thomassen, Magny S.; Svihus, Birger; Christophersen, Olav Albert

2011

Classification of different bovine muscles according to sensory characteristics and Warner Bratzler shear force

Hildrum, Kjell Ivar; Rødbotten, Rune; Høy, Martin; Berg, Jan; Narum, Bjørg; Wold, Jens petter

2009