Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Rune Rødbotten

Jeg er ansatt som forsker i avdeling Råvare og Prosess hvor jeg hovedsakelig jobber med å forstå hva som avgjør kvaliteten av rødt kjøtt. Forståelse av hvilke faktorer som påvirker mørhet har vært et gjentagende tema i min forskning. I tillegg til å forbedre spiseopplevelsen er jeg opptatt av hvilke positive effekter kjøtt har på vår helse, samt hvordan vi best kan utnytte «pluss-produktene» fra slakting.
Jeg har hovedfag (Cand. Scient) i organisk syntese fra Universitetet i Oslo, og doktorgrad (Dr. Scient) i Animalteknologi fra NLH (nå NMBU). Min doktoravhandling har tittelen «Prediction of beef tenderness by NIR spectroscopy, and examination of the influence of ante- and post-mortem factors on tenderness».

Rune har 21 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Rønning, Sissel Beate; Rødbotten, Rune; 2018: Can postmortem proteolysis explain tenderness differences in various bovine muscles?

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Berg, Ragnhild Stenberg; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; 2018: Vitamin K2 improves proliferation and migration of bovine skeletal muscle cells in vitro

Rønning, Sissel Beate; Rødbotten, Rune; 2018: Når er funnet sant nok til å formidles?

Steppeler, Christina; Haugen, John-Erik; Rødbotten, Rune; Kirkhus, Bente; 2016: Formation of Malondialdehyde, 4-Hydroxynonenal, and 4-Hydroxyhexenal during in Vitro Digestion of Cooked Beef, Pork, Chicken, and Salmon

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; 2016: Vitamin K2 improves proliferation of bovine skeletal muscle cells in vitro

Veiseth-Kent, Eva; Hollung, Kristin; Høst, Vibeke; Rødbotten, Rune; 2014: Protein changes in muscles with varying meat tenderness

Rødbotten, Rune; Gundersen, Thomas Erik; Vermeer, Cees; Kirkhus, Bente; 2014: Vitamin K2 in different bovine muscles and breeds

Hocquette, Jean-François; Wezemael, Lynn Van; Chriki, Sghaier; Legrand, Isabelle; Verbeke, Wim; Farmer, Linda; Scollan, Nigel D.; Polkinghorne, Rod; Rødbotten, Rune; Allen, Paul; Pethick, David; 2014: Modelling of beef sensory quality for a better prediction of palatability

Eriksen, Marit Skog; Rødbotten, Rune; Grøndahl, Ann Margaret; Friestad, Mari; Andersen, Inger Lise; Mejdell, Cecilie Marie; 2013: Mobile abattoir versus conventional slaughterhouse—Impact on stress parameters and meat quality characteristics in Norwegian lambs

Nyquist, Nicole Frost; Rødbotten, Rune; Thomassen, Magny S.; Haug, Anna; 2013: Chicken meat nutritional value when feeding red palm oil, palm oil or rendered animal fat in combinations with linseed oil, rapeseed oil and two levels of selenium

Nyquist, Nicole Frost; Biltvedt, Liv-Marit; Rødbotten, Rune; Mielnik, Maria Bogumila; Thomassen, Magny S.; Svihus, Birger; Haug, Anna; 2012: Effect of varying ratios of n-6 and n-3 on selenium content in broiler breast muscle

Van Wezemael, Lynn; Ueland, Øydis; Rødbotten, Rune; De Smet, Stefaan; Scholderer, Joachim; Verbeke, Wim; 2012: The effect of technology information on consumer expectations and liking of beef

Haug, Anna; Nyquist, Nicole Frost; Rødbotten, Rune; Thomassen, Magny S.; Svihus, Birger; Christophersen, Olav Albert; 2011: Meat and health: how to improve the nutritional quality of broiler meat

Hildrum, Kjell Ivar; Rødbotten, Rune; Høy, Martin; Berg, Jan; Nilsen, Bjørg Narum; Wold, Jens-Petter; 2009: Classification of different bovine muscles according to sensory characteristics and Warner Bratzler shear force

Haug, Anna; Rødbotten, Rune; Mydland, Liv Torunn; Christophersen, Olav Albert; 2008: Increased broiler muscle carnosine and anserine following histidine supplementation of commercial broiler feed concentrate

Henriksen, Heidi Cecilie; Næs, Tormod; Rødbotten, Rune; Aastveit, Are Halvor; 2005: Simultaneous modelling of process variables and raw material properties as measured by NIR. A case study from cellulose production

Henriksen, Heidi Cecilie; Næs, Tormod; Rødbotten, Rune; Aastveit, Are Halvor; 2004: Prediction of important sulphite pulp properties from near infrared spectra: a feasibility study and comparison of methods

Rødbotten, Rune; Hildrum, Kjell Ivar; Berg, Jan; 2002: Effects of concentrate level on carcass composition, tenderness and growth rate of Angus x NRF and Limousin x NRF bulls

Rødbotten, Rune; Lea, Per; Hildrum, Kjell Ivar; 2001: Relative influence of low-voltage electrical stimulation, chilling rate and ageing time on tenderness of M. longissimus dorsi of Norwegian cattle

Rødbotten, Rune; Mevik, Bjørn-Helge; Hildrum, Kjell Ivar; 2001: Prediction and classification of tenderness in beef from non-invasive diode array detected NIR spectra

Rødbotten, Rune; Nilsen, Bjørg Narum; Hildrum, Kjell Ivar; 2000: Prediction of beef quality attributes from early post mortem near infrared reflectance spectra

Rune har 52 andre publikasjoner i Cristin:

Rein, Magnus; Borge, Grethe Iren Andersen; Rødbotten, Rune; Veiseth-Kent, Eva; Lindberg, Diana; Kirkhus, Bente; 2019: Effects of ingredients in sausage on the formation of malondialdehyde (MDA) during in vitro digestion

Natcher, David; Yang, Yang; Hobbs, Jill; Hansen, Kristin Beate; Govaerts, Florent; Elde, Silje; Kvalvik, Ingrid; Nøstvold, Bjørg Helen; Rødbotten, Rune; Dalmannsdottir, Sigridur; Halland, Hilde; Uleberg, Eivind; Reykdal, Ólafur; Árnason, Jón; Pálsson, Páll Gunnar; Halldórsdóttir, Rakel; Hilmarsson, Óli Þór; Þórðarson, Gunnar; Valsdóttir, Þóra; 2019: The Arctic as a Food Producing Region. Final Project Report Prepared for the Arctic Council’s Sustainable Development Working Group

Rødbotten, Rune; 2019: Kjøtt- venn eller fiende?

Elde, Silje; Kvalvik, Ingrid; Nøstvold, Bjørg Helen; Rødbotten, Rune; Dalmannsdottir, Sigridur; Halland, Hilde; Uleberg, Eivind; Reykdal, Ólafur; Árnason, Jón; Pálsson, Páll Gunnar; Halldórsdóttir, Rakel; Hilmarsson, Óli Þór; Þórðarson, Gunnar; Valsdóttir, Þóra; Knudsen, Rebekka; Natcher, David; Sidorova, Daria; 2018: The Arctic as a Food Producing Region. Phase 1: Current status in five Arctic countries

Rødbotten, Rune; Lindberg, Diana; 2018: Bærekraftige løsninger

Rødbotten, Rune; Thormodsrud, Christine; Høst, Vibeke; Veiseth-Kent, Eva; 2018: Tenerizing effects of two exogeneous enzymes on bovine M.Semitendinosus muscle

Rønning, Sissel Beate; Rødbotten, Rune; 2018: Spis kjøtt som inneholder mye vitamin K2 og bli sterk

Rønning, Sissel Beate; Rødbotten, Rune; 2018: Spis Kjøtt-Bli sterk

Rønning, Sissel Beate; Rødbotten, Rune; 2018: Kostholdsannhetenes offentlige verdi

Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Mejdell, Cecilie Marie; Stubsjøen, Solveig Marie; Özkan Gülzari, ?eyda; Rødbotten, Rune; Bårdsen, Bård-Jørgen; Rødven, Rolf; 2017: Velferdskriterier i reindriften

Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Mejdell, Cecilie Marie; Stubsjøen, Solveig Marie; Özkan Gülzari, ?eyda; Rødbotten, Rune; Bårdsen, Bård-Jørgen; Rødven, Rolf; 2017: Velferdskriterier i reindriften – En studie av velferdsindikatorer og mulige kvalitetskriterier for rein og reinkjøtt

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Rødbotten, Rune; Uleberg, Eivind; Dalmansdottir, Sigridur; 2017: Opportunities for Arctic Food production

Rødbotten, Rune; Magliano, Irene; Høst, Vibeke; Veiseth-Kent, Eva; 2017: Proteolytic effects of marinades containing actinidin

Rødbotten, Rune; 2017: Kjøttkvalitet og smak

Rødbotten, Rune; 2017: Variation in beef tenderness and needs for improvement

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Berg, Ragnhild Stenberg; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; 2017: Vitamin K2 improves proliferation and migration of bovine skeletal muscle cells in vitro

Uleberg, Eivind; Dalmannsdottir, Sigridur; Halland, Hilde; Nøstvold, Bjørg Helen; Rødbotten, Rune; Kvalvik, Ingrid; 2017: Marketing Arctic Food Quality

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; Lindberg, Diana; 2016: Bioaktivitet av peptidfraksjoner fra restråstoff – fremstilling, funksjon og markedsmuligheter

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; 2016: Vitamin K2 (MK-4) has positive effect on bovine skeletal muscle cell growth in vitro

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; 2016: Vitamin K2 improves proliferation of bovine skeletal muscle cells in vitro

Rødbotten, Rune; Haug, Anna; Egelandsdal, Bjørg; Oostindjer, Marije; Hovland, Ellen Margrethe; Kirkhus, Bente; 2016: Vitamin K in Norwegian beef

Lindberg, Diana; Wubshet, Sileshi Gizachew; Kirkhus, Bente; Pedersen, Mona Elisabeth; Rødbotten, Rune; Böcker, Ulrike; Berg, Ragnhild Stenberg; Rønning, Sissel Beate; 2016: Investigating the feasibility of using in vitro cell- and digestion models coupled to a bioanalytical platform for evaluation of bioactivity of peptides in meat hydrolysates

Lindberg, Diana; Wubshet, Sileshi Gizachhew; Kirkhus, Bente; Pedersen, Mona Elisabeth; Rødbotten, Rune; Böcker, Ulrike; Berg, Ragnhild Stenberg; Rønning, Sissel Beate; 2016: Investigating the feasibility of using in vitro cell- and digestion models coupled to a bioanalytical platform for evaluation of bioactivity of peptides in meat hydrolysates

Espeland, Guro; Rødbotten, Rune; 2016: Grønt i kjøtt

Rødbotten, Rune; 2016: Grønt i kjøtt

Borge, Grethe Iren Andersen; Rødbotten, Rune; 2016: Nye fleksitarianerfavoritter

Lindberg, Diana; Aaby, Kjersti; Borge, Grethe Iren Andersen; Haugen, John-Erik; Nilsson, Astrid; Rødbotten, Rune; Sahlstrøm, Stefan; 2016: Kartlegging av restråstoff fra jordbruket

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Rødbotten, Rune; Veiseth-Kent, Eva; 2015: Hva må til for å få biffen mør?

Rønning, Sissel Beate; Rødbotten, Rune; Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; 2015: Hva må til for å få biffen mør?

Steppeler, Christina; Rødbotten, Rune; Johansen, Silje; Kirkhus, Bente; 2015: Formation of malondialdehyde (MDA) during in vitro digestion of cooked beef, pork, chicken and salmon

Lima, Emilie Thori; Christensen, Line Bach; Rødbotten, Rune; Skipnes, Dagbjørn; Rosnes, Jan Thomas; 2015: The combined effect of actinidin and LTLT treatment on solubilisation of bovine connective tissue

Veiseth-Kent, Eva; Hollung, Kristin; Høst, Vibeke; Rødbotten, Rune; 2014: Proteolytic activity and protein changes in four different muscles with varying meat tenderness levels from Norwegian red heifers

Rødbotten, Rune; Solgaard, Karin; Johannessen, Tom Chr.; 2014: Effect of kiwi fruit powders in tenderizing M. Triceps brachii from mature cows

Rødbotten, Rune; Skaret, Josefine; Friestad, Mari; Eriksen, Marit Skog; Grøndahl, Ann Margaret; Mejdell, Cecilie Marie; 2013: EFFECTS OF STRESS ON MEAT QUALITY OF REINDEER

Høst, Vibeke; Hollung, Kristin; Rødbotten, Rune; Veiseth-Kent, Eva; 2013: Changes in proteolytic activity and protein composition during beef aging

Nyquist, Nicole Frost; Rødbotten, Rune; Thomassen, Magny S.; Haug, Anna; 2013: Rød palmeolje, linfrøolje og organisk selen i kyllingfôr påvirker den ernæringsmessige sammensetning av kylling-kjøtt og kyllingens totale kolesterol-nivå

Rødbotten, Rune; 2013: God kjøttkvalitet på lam - uavhengig av slakteri

Rødbotten, Rune; 2013: Mer og bedre biff

Rødbotten, Rune; 2013: Mer og bedre biff

Haug, Anna; Nyquist, Nicole Frost; Rødbotten, Rune; Thomassen, Magny S.; Svihus, Birger; Christophersen, Olav Albert; 2011: Kjøtt og helse; muligheter for forbedring av norsk kjøtt med hensyn på human ernæring

Haug, Anna; Nyquist, Nicole Frost; Rødbotten, Rune; Thomassen, Magny S.; Svihus, Birger; Christophersen, Olav Albert; 2011: Kjøtt og helse; muligheter for forbedring av norsk kjøtt med hensyn på human ernæring

Haug, Anna; Nyquist, Nicole Frost; Rødbotten, Rune; Thomassen, Magny S.; Svihus, Birger; Christophersen, Olav Albert; 2011: Meat and health: how to improve the nutritional quality of broiler meat

Nyquist, Nicole Frost; Biltvedt, L.M.; Rødbotten, Rune; Thomassen, Magny S.; Svihus, Birger; Haug, Anna; 2011: Effect of broiler feed enriched in n-3 fatty acid, selenium and histidine on broiler breast meat nutritional quality

Nyquist, Nicole Frost; Biltvedt, Liv Marit; Rødbotten, Rune; Thomassen, Magny S.; Svihus, Birger; Haug, Anna; 2011: Broilerfôr beriket med selen, n-3 fettsyrer og histidin. Betydningen for human helse, kjøttkvalitet og dyrehelse

Nyquist, Nicole Frost; Biltvedt, Liv Marit; Rødbotten, Rune; Thomassen, Magny S.; Svihus, Birger; Haug, Anna; 2011: Broilerfôr beriket med selen, n-3 fettsyrer og histidin. Betydningen for human helse, kjøttkvalitet og dyrehelse

Rødbotten, Rune; Enersen, Grethe; Enersen, Grethe; Veiseth-Kent, Eva; Berg, Jan; 2011: Mer mørt kjøtt fra "nye" storfemuskler

Rødbotten, Rune; Enersen, Grethe; Enersen, Grethe; Veiseth-Kent, Eva; Berg, Jan; 2011: Mer mørt kjøtt fra "nye" storfemuskler

Rødbotten, Rune; Berg, Jan; Hildrum, Kjell Ivar; Skaret, Josefine; Wold, Jens-Petter; Johnson, Dwain; 2009: A comparison between the US and the Norwegian Warner-Bratzler shear force methods

Haug, Anna; Rødbotten, Rune; Rødbotten, Rune; Mydland, Liv Torunn; Eich-Greatorex, Susanne; Christophersen, Olav Albert; Sogn, Trine A; 2009: Kyllingfôr beriket med selen, histidin og omega-3 fettsyrer; betydning for produktkvalitet og human helse?

Rødbotten, Rune; 2009: Beef muscle profiling

Rødbotten, Rune; 2009: Bog er mørere enn ytrefilet

Rødbotten, Rune; 2009: Hva påvirker mørhet?