Nofima rapportserie

Arktis som en matproduserende region. Status i fem arktiske land

Elde, Silje; Kvalvik, Ingrid; Nøstvold, Bjørg Helen; Rødbotten, Rune; Dalmannsdottir, Sigridur; Halland, Hilde; Uleberg, Eivind; Reykdal, Ólafur ; Árnason, Jón; Pálsson, Páll Gunnar; Halldórsdóttir, Rakel; Hilmarsson, Óli Þór; Þórðarson, Gunnar; Valsdóttir, Þóra; Knudsen, Rebekka; Natcher, David; Sidorova, Daria

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 10/2018

Antall sider: 99

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-544-6

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Målet med "Arktisk mat"-prosjektet er å undersøke potensialet for økt produksjon og verdiskaping av mat produsert i arktiske strøk. Det overordnede målet er å bidra til økonomisk utvikling i arktiske samfunn. Prosjektet har deltakelse fra Canada, Danmark, Grønland, Island, Norge og Russland og er innlemmet i Arktisk råds prosjektportefølje under arbeidsgruppen om bærekraftig utvikling (SDWG). Rapporten er resultatet av første fase av prosjektet, hvor vi gir en oversikt over utvalgte produksjoner i deltakerlandene. Dette vil danne utgangspunkt for videre analyse av muligheter, drivkrefter og barrierer for videreutvikling av arktisk matproduksjon.