Publisert 2018

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-544-6

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Elde, Silje; Kvalvik, Ingrid; Nøstvold, Bjørg Helen; Rødbotten, Rune; Dalmannsdottir, Sigridur; Halland, Hilde; Uleberg, Eivind; Reykdal, Ólafur ; Árnason, Jón; Pálsson, Páll Gunnar; Halldórsdóttir, Rakel; Hilmarsson, Óli Þór; Þórðarson, Gunnar; Valsdóttir, Þóra; Knudsen, Rebekka; Natcher, David; Sidorova, Daria

Serier : Nofima rapportserie 10/2018

År : 2018

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Målet med "Arktisk mat"-prosjektet er å undersøke potensialet for økt produksjon og verdiskaping av mat produsert i arktiske strøk. Det overordnede målet er å bidra til økonomisk utvikling i arktiske samfunn. Prosjektet har deltakelse fra Canada, Danmark, Grønland, Island, Norge og Russland og er innlemmet i Arktisk råds prosjektportefølje under arbeidsgruppen om bærekraftig utvikling (SDWG). Rapporten er resultatet av første fase av prosjektet, hvor vi gir en oversikt over utvalgte produksjoner i deltakerlandene. Dette vil danne utgangspunkt for videre analyse av muligheter, drivkrefter og barrierer for videreutvikling av arktisk matproduksjon.

Kontaktpersoner: