Prosjektet tar sikte på å teste effekten av levende insektlarver som fôringrediens i produksjonen av langsomt voksende organisk kylling. Dette for å øke bærekraften i produksjonen av fjærfekjøtt, forbedre dyrevelferden og møte forbrukernes krav til sunnere, mer naturlige og smakfulle kjøttprodukter.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. nov 2020

Slutt

31. okt 2023

Finansiert av

JPI - SusFood2 Core Organic co-fund

Samarbeid

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), universitetet i Torino (UNITO), Italia, Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V. (DIL), Tyskland og Inagro, Belgia.

Prosjektleder(e):

Anne Rieder

Bakgrunn

Poultrynsect er et forskningsprosjekt som er utviklet av et konsortium av forskere med kompetanse innen agronomi, fjærfeernæring, entomologi, mat- og veterinærvitenskap som tilhører forsknings- og akademiske institusjoner i de fire europeiske landene Belgia, Tyskland, Italia og Norge. 

Prosjektet tar sikte på å teste effekten av en innovativ fôringrediens (levende insektlarver) på langsomt voksende økologiske kyllinger for å fremme bærekraftig kjøttproduksjon og forbedret dyrevelferd, samt potensielt møte forbrukernes etterspørsel etter sunnere og mer naturlige kjøttprodukter med forbedret smak. 

Insektlarvene vil bli avlet opp på organiske sidestrømmer av mat, noe som skaper valorisering av sekundære råvarer som blir overprodusert fra næringsmiddelindustrien og deretter brukt som fôringrediens og miljøberikelse hos kyllinger. 

Punktkildeobjekter (hakkeobjekter og avfall/strø som inneholder insektlarver) vil bli brukt til å tillate artstypisk atferd og opprettholde dyrehelsen, noe som resulterer i en forbedring av fuglenes velferd og betydelig forbedret kvalitet på animalske matvarer. LCA- og kost-nytteanalyser vil bli utført for å definere den økonomiske effekten av slike innovative produksjoner og miljøberikelser i industrielle omgivelser. 

Videre vil prosjektet adressere strategisk forskning fokusert på forbruker- og sensorisk vitenskap for å vurdere forbrukernes matvaner, forventninger og preferanser knyttet til en sensorisk ekspertpanelevaluering og in vitro fordøyelighet av kyllingkjøtt til konsum.

Til slutt vil effektiviteten av levende insektlarver bli evaluert for sitt potensial til å forbedre kyllingens ytelsesevne, dyrevelferd, tarmmikrobiota og immunitetssystemet for fugler. 

Denne studien vil fokusere på produktiv ytelse, slimhinneimmunitet, tarmhelse og kjøttkvalitet, og vil bidra til utvikling av et kostnadseffektivt og miljøvennlig kosthold for fjærfe, med sikte på å forbedret bærekraft i organisk produksjon av kyllingkjøtt.

Prøvetaking for proteomikk av kyllingfilet (Foto: Rune Rødbotten/Nofima)

Mål

Prosjektet vil studere hvilken effekt det har på kvaliteten om man bytter ut noe av proteinet i kyllingfôr med levende larver (sensorisk, instrumentell mørhet, proteinfordøyelighet, oksidasjon), kyllinghelse (histologi, mikrobiota-sammensetning), dyrevelferd (videoopptak) og bærekraft (bruk av restmaterialer til å avle opp larver, LCA-analyse). 

Hva vi gjør

Nofima fokuserer på å analysere kvaliteten på kyllingkjøttet, som spenner fra NIR-skanning (for å se etter abnormiteter og analysere proteininnhold), via instrumentell mørhet (Warner-Bratzler) til helseaspekter som tilstedeværelse av oksidasjonsprodukter (TBARS) og proteinfordøyelighet (ved in vitro fordøyelse).

Vi vil også bruke proteomikk for å få en dypere forståelse av forholdet mellom insektfôr og sammensetning av muskelproteiner.

Video av NIR-scanning

Se en kort film som viser hvordan NIR-scanning av kylling-fileter foregår hos Nofima.

Besøk prosjektnettsiden poultrynsect.eu

Publikasjoner