Publisert 2016

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-346-6

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Rønning, Sissel; Pedersen, Mona Elisabeth; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; Lindberg, Diana

Serier : Nofima rapportserie 1/2016

År : 2016

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Bi-produkter fra matproduksjon har stort potensiale til å kunne bli brukt som høy-verdi produkter, og bioaktive peptider fra restråstoff har vist seg å inneha mange helsefremmende effekter. Mye av forskningen de siste 20 årene har vært på identifisering av peptider fra melkeproteiner, men peptider kan dannes av alle råvarer som inneholder protein, inkludert kjøtt og fisk. Det er lite publisert om bioaktive peptider i restråstoff fra kjøttproduksjon, mens bioaktive peptider fra hydrolysater av fisk er mer studert. Bioaktive peptider kan fremstilles på ulike måter, men industrielt er hydrolyse (spalting av proteiner til peptider) en vanlig fremgangsmåte. Dette kan være en spesifikk eller uspesifikk prosess, avhengig av hvilket enzym man bruker, og sluttproduktet varierer deretter. Kunnskap om prosess, renhet og bioaktivitet er viktig for optimal utnyttelse av det valgte råstoff. For å kunne måle helseeffekter er det svært viktig med en bredt sammensatt metodeplattform for uttesting av biologisk aktivitet, fra de enkleste in vitro assays til omfattende intervensjonsstudier. Det meste av forskningen på bioaktive peptider har fokusert på blodtrykkssenkende peptider og peptider med antioksidant effekt, men peptider kan også gi effekt på tarmhelse, metthet, muskler, bindevev og beinutvikling for å nevne noen. Noen peptider er også vist å ha bivirkninger. Å styrke forskning som bidrar til bærekraftige løsninger i samfunn og næringsliv er svært viktige satsningsområder hos nasjonale og internasjonale myndigheter, og dette gjenspeiles i programutlysninger både hos Forskningsrådet og i Horizon 2020. Bioøkonomien innebærer en visjon om kretsløps¬tankegang og full utnyttelse av råvarer, restråstoff og avfall fra våre primærnæringer. Nofima ønsker å ta aktivt del i forskningen rundt dette. Nofima har gjennomgående høy kompetanse på hele prosessen fra råvare til produkt, fra lab til fabrikk, og har lang erfaring med bruk av marint restråstoff. Nofima har også høy kompetanse på sensorikk og forbrukerinnsikt, og videre et godt faglig nettverk, som i tillegg til industri, universiteter og forskningsinstitutter også inkluderer medisinske miljøer. Videre har Nofima en bredt sammensatt metodeplattform for uttesting av biologisk aktivitet, inkludert in vitro fordøyelse, in vitro fermentering (tykktarmsmodell) og cellekulturer. En utfordring med bioaktive peptider er å sikre at bioaktiviteten er bevart etter fordøyelse, og dette er en problemstilling Nofima kan studere med dagens metodeplattform. Nofima kan også studere effekt av hydrolysater/peptider på proteinfordøyelse og samspilleffekter i fordøyelseskanalen. Nofima har høy kompetanse på kjøtt, og kan bidra med forskning på restråstoff fra kjøttproduksjon, et område som ikke er prioritert av nasjonale konkurrenter. Det vil være naturlig å studere effekt av hydrolysater/peptider på muskelvekst, bindevev- og beinutvikling da Nofima har pågående aktiviteter og mye kunnskap på dette området, men det vil også være mulig å studere andre typer bioaktivitet avhengig av hva industrien ønsker.

Kontaktpersoner: